Fri skriftserie

Datum RubrikNummer
2024-01Rune Wigblad: En spaning på internationell massproduktion av perovskite solceller, 6 sidFS-40
2023-08Gudmund Bergqvist: Befolkningsfrågan  Synpunkter i ett känsligt ämne , 8 sidFS-39
2023-08Dag Lindgren: Jordens överbefolkning förnekas, 9 sidFS-38
2023-06Wigblad & Gustavsson: Abstracts från vetenskapsfestivalen 2023, 38 sidorFS-37
2023-04Per Flensburg: Tvättäkta Tvärtänkta Tankar av Professor Flensburg, 152 sidor FS-36
2023-03Gudmund Bergqvist: Krönikor i Strömstads tidning 4 sidorFS-35
2023-01John Fletcher: Myten om överbefolkning, 9 sidFS-34
2023-01M Herrman, L Nilsson, U Lundh Snis, P Flensburg: Interprofessionellt samarbete – en triangulering, 24 sidFS-33
2023-01Per Flensburg: Om byråkrati och kvalitet, 8 sidFS-32
2022-11Åsa Morberg: Vad händer efter valet med ny regering och Tidöavtalet med Socialdemokraternas stopp för etablering av fristående skolor med konfessionell inriktning? 11 sidFS-31
2022-09Rune Wigblad: Kampen om en seriös utredning av magnettåg i Sverige – sex års debatterande om magnettåg, 121 sidFS-30
2022-08Gudmund Bergqvist: Övriga konferenser och föreläsningar, sommaren 21 till sommaren 22, 13 sidFS-29
2022-07Gudmund Bergqvist, Carl Olivestam: Ny mätskala för bedömning av utveckling i samhället, 12 sidFS-28
2022-07Jens Allwood: Online föreläsningar från sommaren 2021 till och med våren 2022, 5 sidFS-27
2022-07Abstrakt från Vetenskapsfestivalen 2022, 12 sidFS-26
2022–07Emma C Bergqvist: The Impact of the SARS-Cov-2 Pandemic in Rural Areas: A Public Health Analysis, 13 sidFS-25
2022-05Per Staffan Boström: Resurstillväxt, 275 sidFS-24
2022-02Alfred Holl: The earliest printed arithmetic book in each of 35 European languages, 458 pFS-23
2022-01Rune Wigblad: Kritisk analys av ledande forskargruppers perspektiv på höghastighetståg 27 sidFS-22
2022-01Per Flensburg: Nibelungens ring – några reflektioner, 11 sidFS-21
2021-11Åsa Morberg: Hållbar utveckling och behov av utbildning i beteendeförändringar 7 sid FS-20
2021-11Gudrun Olsson: Rum nummer 7, en reseskildring, 7 sidFS-19
2021-05Gudmund Bergqvist: On-line föreläsningar hösten 20/våren 21 för Strömstad akademi, 5 sidFS-18
2021-05Lars Broman: Vetenskapslördagar 2015-19 för fria skriftserien Vetenskapslördagar på Dalarnas museum, Falun 2015-19, 8 sidFS-17
2020-12Gunnar Windahl: Gunnar Windahls samlade nedslag i beteende- och samhällsforskning i Strömstad Akademis Nyhetsbrev åren 2015- 2020, 48 sidFS-16
2020-11Peter Währborg: KRÖNIKEBOKEN – snälla, elaka och småroliga tidningskrönikor i Göteborgs Posten, 41 sidFS-15
2020-09Gudmund Bergqvist & Carl E. Olivestam: Som man mäter får man svar GAL-TAN och andra mätskalor inom politik och media. 14 sidFS-14
2020-03John Fletcher, Vad händer med vår välfärd , 14 sidFS-13
2020-02Lars Broman, red. Presentationer under Strömstad akademis akademiska högtider 2009-2018, 14 sid FS-12
2019-10Anders Gustavsson, red. Abstracts of papers presented at the Scientific Festival in Strömstad 17-20 June 2019, 18 sid FS-11
2019-03Hans Arén och Ulla Herlitz – Kosters framtid, problembeskrivning och målformulering hör ihop, 16 sid  FS-10
2019-03 Ulla Herlitz och Hans Arén – Den första samhällsnivån, 46 sid  FS-9
2018-11Gudmund Bergqvist – Dör demokratin? Från en internationell debatt, 12 sidFS-8

2018-09
Lars Ingelstam – Technology as the Core Issue On the Need to Liberate Technology Studies from Economism and Scientism, 11 sidFS-7

2018-09
Rune Wigblad – Två års debatterande om magnettåg utan resultat – ett återgivande av debatten utifrån mitt perspektiv, 109 sidFS-6

2017-01
Gudmund Bergqvist, Cannabis den 12. landsplågan. En översikt i ett angeläget ämne, 17 sidFS-5

2016-03
Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist, 40 sidFS-4

2016-03
Fri forskning – lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren, 12 sidFS-3

2014-12
Om Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES. En personlig betraktelse, Lars Broman, 24 s.FS-2

2013-07
FC – på tröskeln till en annan värld, Ingrid Liljeroth, 150 sidFS-1