Fri skriftserie

Datum RubrikNummer
2021-05Gudmund Bergqvist: On-line föreläsningar hösten 20/våren 21 för Strömstad akademi, 5 sidFSS-18
2021-05Lars Broman: Vetenskapslördagar 2015-19 för fria skriftserien Vetenskapslördagar på Dalarnas museum, Falun 2015-19, 8 sidFSS-17
2020-12Gunnar Windahl: Gunnar Windahls samlade nedslag i beteende- och samhällsforskning i Strömstad Akademis Nyhetsbrev åren 2015- 2020, 48 sidFSS-16
2020-11Peter Währborg: KRÖNIKEBOKEN – snälla, elaka och småroliga tidningskrönikor i Göteborgs Posten, 41 sidFFS-15
2020-09Gudmund Bergqvist & Carl E. Olivestam: Som man mäter får man svar GAL-TAN och andra mätskalor inom politik och media. 14 sidFFS-14
2020-03John Fletcher, Vad händer med vår välfärd , 14 sidFFS-13
2020-02Lars Broman, red. Presentationer under Strömstad akademis akademiska högtider 2009-2018, 14 sid FFS-12
2019-10Anders Gustavsson, red. Abstracts of papers presented at the Scientific Festival in Strömstad 17-20 June 2019, 18 sid FFS-11
2019-03Hans Arén och Ulla Herlitz – Kosters framtid, problembeskrivning och målformulering hör ihop, 16 sid  FFS-10
2019-03 Ulla Herlitz och Hans Arén – Den första samhällsnivån, 46 sid  FFS-9
2018-11Gudmund Bergqvist – Dör demokratin? Från en internationell debatt, 12 sidFFS-8

2018-09
Lars Ingelstam – Technology as the Core Issue On the Need to Liberate Technology Studies from Economism and Scientism, 11 sidFFS-7

2018-09
Rune Wigblad – Två års debatterande om magnettåg utan resultat – ett återgivande av debatten utifrån mitt perspektiv, 109 sidFFS-6

2017-01
Gudmund Bergqvist, Cannabis den 12. landsplågan. En översikt i ett angeläget ämne, 17 sidFFS-5

2016-03
Att förutse framtiden. En översikt och några personliga synpunkter, Gudmund Bergqvist, 40 sidFFS-4

2016-03
Fri forskning – lyx eller nödvändighet? En forskningshistorisk betraktelse, Kjell-Åke Forsgren, 12 sidFFS-3

2014-12
Om Centrum för solenergiforskning SERC och Europeiska solingenjörsskolan ESES. En personlig betraktelse, Lars Broman, 24 s.FFS-2

2013-07
FC – på tröskeln till en annan värld, Ingrid Liljeroth, 150 sidFFS-1