STRÖMSTAD AKADEMI
Nordiskt institut för avancerade studier

Postadress
Strömstad akademi
45280 Strömstad

Telefon
direkt 0526 19164
växel 0526 19000

rektor Per Flensburg, mobil: 0729759279

e-post: akademi@stromstadakademi.se

Konton för svenska inbetalningar: 
plusgiro: 1115-5 

Swish: 123 688 9000

Organisationsnummer
802442-9287

Årsavgift för ledamot/medlem är 600:- och för stödjande 200:-

Kontakta web-master

* * *  * * * * *

STRÖMSTAD ACADEMY
Nordic Institute for Advanced Study

Postal address:
Strömstad Academy
SE-45280 Strömstad, SWEDEN

Telephone
direct +46 526 19164
switchboard +46 526 19000

Vice Chancellor Per Flensburg +46 729759279

e-mail: akademi@stromstad.se

Account for international payments

IBAN SE38 9500 0099 6042 0001 1155
BIC NDEASESS
Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN

Swedish organisation No.:
802442-9287

Membership fee: SEK 600; supporting member fee: SEK 200

Contact webb-master