Hämta folder om Strömstad akademi

Att vara ledamot innebär

Medlemskap i en Akademi med hög vetenskapligt kvalitet; någon form av ackreditering planeras.
En akademisk adress med plats på hemsida och för den som önskar personlig mejladress.
Det förutsätts att ledamot använder denna adress och att hon/han presenterar sig på hemsidan.
*Tillgång till arbetsrum, telefon, datornätanslutning och möteslokaler i Strömstads stadshus.
Akademins skriftserie står till ledamöternas förfogande för kostnadsfri elektronisk publicering.
Tvärvetenskapliga antologier utges med jämna mellanrum med ledamöter som kapitelförfattare.
Ledamöter inbjuds till en årlig tvärvetenskaplig konferens och akademisk högtid i juni i Strömstad;
* Ledamot är också medlem i Strömstad akademi ideell förening och har full rösträtt på årsmötet i juni (se vidare stadgarna).
Ledamöter förutsätts då och då hålla ett vetenskapligt föredrag för allmänheten i Strömstad, t ex vartannat år.
Förordnandet är oavlönat, men då Akademin i första hand är till för emeriti så har ledamöter egen försörjning.
Ledamot kan inom Akademin i vissa fall (beroende på disciplin) bedriva forskning, och har möjlighet till publicering av vetenskapliga artiklar utan hänsyn till extern anslagsgivare.

Enligt Akademins regler beslutade den 10/9 2008 och kompletterade 18/6 2010 kan akademiker förordnas vid Strömstad akademi enligt följande:

Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor.
Den som är docent/motsv kan förordnas som biträdande professor.
Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor.
Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent.
Den som har svensk akademisk grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent. förordnanden är oavlönade

Strömstad akademi välkomnar ansökningar till rektor Per Flensburg, Tärby, Norra Esstorp 7, 51396 Fristad, tel 0729 759 279 eller akademi@stromstadakademi.se. Till skillnad från många andra Akademier är Strömstad akademi öppen för alla med en akademisk grundexamen.

Ange:

  • ditt namn
  • adress
  • födelsedatum 
  • vilket ämne du vill bli förordnad i

Bifoga vidimerad kopia på dokument som styrker din akademiska status enligt ovan. Även om Akademin i hög grad består av emeriti är den också till för den som fortfarande är yrkesaktiv.

Välkommen i Akademin. Årsavgiften debiteras i efterhand.