Styrelse

Ordförande (Chair): Åsa Morberg 
Vice ordförande (Deputy Chair):  Vakant
Sekreterare (Secretary):  Marylou Wadenberg; Vice sekreterare (Deputy Secretary) Vakant
Kassör (Treasurer):  John Fletcher 

ledamot (Board Member): Peter Fritzell 
ledamot (Board Member): Bode Janzon 
ledamot (Board Member): Sten Philipson
ledamot (Board Member): Carl Olivestam 
ledamot (Board Member): Rune Wigblad 
ledamot (Board Member): Angelika Basch 


suppleant (Board alternate): Lars Broman
suppleant (Board alternate): Vakant
suppleant (Board alternate): Bodil Frisdal 
suppleant (Board alternate): Ari Lampinen 
Representant för Strömstads kommun Fredrik Eriksson.  
Board member appointed by Strömstad municipality: Fredrik Eriksson

Revisorer (Auditors)

Ordinarie (Ordinary): Bengt Johannisson  
Ordinarie (Ordinary): Ingemar Edvardsson, appointed by Strömstad Municipality  
Suppleant (alternate): Göran Bryntse  

Valberedning (Nominating Committee)

Peter Borenstein  (Convener)  
Sveza Daceva Filipova   
Gudmund Bergqvist

Webb-master: Per Flensburg

Note 1: Vice-Chancellor is Per Flensburg and Pro-Vice-Chancellor is Anders Gustavsson

Note 2: The Academy’s Working Committee (AU) consists of Chair, Deputy Chair, Secretary, Treasurer, Vice-Chancellor and Pro-Vice-Chancellor