Strömstad akademi är en oberoende internationell forsknings- och undervisningsakademi. Den har för närvarande ca 70 professorer, 30 docenter och 30 lektorer. Bland dessa finns 3 nobelpristagare och en astronaut. De täcker tillsammans 88 ämnen och kommer från 14 länder. Vi skriver populärvetenskapliga böcker t.ex. om värderingar och om pandemier. Vi skriver också vetenskapliga artiklar som publiceras i vår egen skriftserie ”Acta Academia Strömstadiensis” och vi publicerar inspelade föreläsningar och diskussioner i vår videoserie. Vi har även en serie för fri publicering, där våra ledamöter kan publicera debattartiklar och andra skrifter utan föregående granskning. Slutligen har vi en pre-printserie där våra forskare kan publicera sina artiklar medan de granskas för publicering i en tidskrift. Alla dessa skrifter får ett ISBN-nummer eftersom vi även är ett förlag.

Strömstad akademi är en virtuell akademi med säte i Strömstad. Vi ordnar en 3-4 dagars vetenskapsfestival i Strömstad, normalt i midsommarveckan, där ledamöter kan presentera tankar och idéer. Det finns också lokalavdelningar i Stockholm/Uppsala, Falun, Göteborg och Malmö/Lund. Dessa har regelbundna möten och bedriver ofta föreläsningsverksamhet i samarbete med andra organisationer såsom Rotary, Craafordstiftelsen, Tekniska museet, Immigrantinstitutet etc. Strömstad akademi är en mötesplats och en hemvist för forskare och undervisare som vill arbeta och tänka fritt och oberoende. Vi har inga statliga bidrag och verksamheten finansieras huvudsakligen med medlemsavgiften. Allt arbete i akademin är ideellt. Det fungerar eftersom de flesta ledamöter är seniorer, men vi har också yngre, under 40 år. Akademin har ett fritt utbyte av tankar och funderingar både inom men framförallt mellan olika vetenskaper. Vi försöker skapa en genuin gammaldags vetenskaplig diskussion där ideér stöts och blöts.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *