Strömstad akademi verkar för att det svenska samhället ska kunna fortsätta ha nytta av seniorforskares kunskaper och erfarenheter. Strömstad akademi erbjuder möjligheter till fortsatt forsknings- och utbildningsverksamhet i en miljö som präglas av ett oberoende tvärvetenskapligt tänkande. Idag har 67 professorer, 33 docenter och 39 övriga disputerade från 88 ämnesområden och I4 länder deltagit i vårt arbete. Bland ledamöterna återfinns (bland många andra) tre nobelpristagare och vår svenske astronaut.

Många akademiker vill fortsätta sin verksamhet när de blivit seniorer och Strömstad akademi erbjuder en sådan möjlighet. En del av våra ledamöter fortsätter sin forskning och publicerar sig i internationella vetenskapliga tidskrifter, andra är mer intresserade av att dela sin kunskap med en bredare allmänhet och samhället i stort. Därför har vi flera skriftserier, online och tryckta samt ett eget förlag.

Strömstad akademi är en virtuell akademi med säte i Strömstad. Vi ordnar årligen en vetenskapsfestival i Strömstad, där ledamöter presenterar sin forskning. Det finns lokalavdelningar i Stockholm/Uppsala, Falun, Göteborg, Strömstad och Malmö/Lund. Dessa har regelbundna möten (digitala och fysiska) och bedriver t.ex. föreläsningsverksamhet i samarbete med t.ex. Rotary, Tekniska museet, Immigrantinstitutet.

Strömstad akademi är en mötesplats och en hemvist för forskare och lärare/föreläsare som vill arbeta och tänka fritt och oberoende. De flesta ledamöter är seniorer, men vi har också yngre ledamöter. Akademin har ett fritt utbyte av tankar både inom och mellan olika vetenskaper. Vi försöker skapa en genuin vetenskaplig och kritisk diskussion där, ideér stöts och blöts.

Lämna ett svar