På denna sida listas ett antal projekt med korta beskrivningar och länkar till deras hemsida. Hemsidan kan göras på samma sätt som vår huvudsida, med hjälp av WP som installeras i en underkatalog.

Vi har fyra forskningsprojekt, som är resultatet av en brainstorming, som vår ordförande tog initiativ till. De är: