Är du akademiker/forskare med driv och lust att hålla igång din akademiska verksamhet men saknar akademisk tillhörighet? Då kanske Strömstad akademi är något för dig.

Strömstad akademi ger dig möjligheter: att i vissa fall fortsätta din forskning, att delta i akademiska debatter eller ställa din kunskap till samhällets förfogande genom att ge dig in i samhällsdebatten. Om du vill skriva en artikel eller en bok, har vi ett förlag där den kan publiceras. Men du måste själv söka medel för tryckningen.

För närvarande ser vi följande typer av aktiviteter:

 1. Kunskapsförmedling: Ledamöterna skriver artiklar inom sitt ämne och publicerar dem i vår forskningsserie Acta Academiae Strömstadiensis (AAS) eller i någon extern tidskrift.
 2. Projektverksamhet: Ledamöter deltar i olika projekt som formulerats inom Akademin.
 3. Undervisning: För de ledamöter som vill fortsätta sin undervisning ger Strömstad akademi följande möjligheter: offentliga webinarier, projektdeltagande, samarbete med studieförbund, etc.
 4. Debatt: Ledamöter deltar i den offentliga debatten. Strömstad akademi kan hjälpa till med att granska texterna och göra dem attraktiva för publicering i dags- eller fackpressen.
 5. Mötesverksamhet: En social samvaro mellan ledamöter. Det innebär i huvudsak seminarier och webinarier där diskussionen kan bli sant akademisk.
 6. Stöd: Ledamöter, som menar att Strömstad akademi gör ett värdefullt arbete och vill gärna stötta den, men inte själva vara aktiva.

Vi bedriver också en omfattande projektverksamhet, som beskrivs på vår forskningssida.

Inom dessa projekt skriver vi böcker, artiklar och har webinarier. Vi skapar en sann akademi, där tankar och idéer stöts och blöts och nya projekt föds.

En ledamot kan givetvis delta i flera typer av aktiviteter och det är fritt fram att skapa nya. En del fortsätter sin befintliga forskning och en del kastar sig över något nytt. Tvärvetenskap upplever vi som extra intressant; att få krypa under skinnet på en annan vetenskap är något av det mest stimulerande man kan göra.

För att bli medlem skickar du helt enkelt ett e-mail till akademi@stromstadakademi.se. Du bifogar intyg som intygar din högsta akademiska grad och anger vilket ämne du vill installeras i. Styrelsen kommer att ha ett möte där vi diskuterar vilken titel du ska få. Du får då ett svarsbrev där du hälsas välkommen. Du förväntas lämna en del uppgifter om dig själv: e-postadresser (även alternativa sådana om du har), telefonnummer och adress. Vi vill gärna ha ett CV vi kan lägga ut på ledamotsidan. Dessutom ska du betala medlemsavgift, f n 600 kr per år. Den kan betalas på följande sätt:

 1. Plusgiro 1115-5
 2. Swish: 123 688 9000
 3. IBAN: SE94 9020 0000 0902 5369 1305
  BIC/SWIFT: ELLFSESS
  Bank: Länsförsäkringar Bank AB, 105 60 Stockholm

Vid nästa vetenskapsfestival blir du formellt installerad under högtidliga former. Du har också rösträtt vid medlemsmöten/årsmötet så länge du betalar medlemsavgift.

Lämna ett svar