Är du akademiker/forskare med driv och lust att hålla igång din akademiska verksamhet men saknar akademisk tillhörighet? Då kanske Strömstad akademi är något för dig.

Strömstad akademi ger dig möjligheter: att fortsätta din forskning, att delta i akademiska debatter eller ställa din kunskap till samhällets förfogande genom att ge dig in i samhällsdebatten. Om du vill skriva en artikel eller en bok, har vi ett förlag där den kan publiceras. Men du måste själv söka medel för tryckningen.

För närvarande ser vi följande typer av aktiviteter:

  1. Kunskapsförmedling: Ledamöterna skriver artiklar inom sitt ämne och publicerar dem i vår forskningsserie Acta Academiae Strömstadiensis (AAS) eller i någon extern tidskrift.
  2. Projektverksamhet: Ledamöter deltar i olika projekt som formulerats inom akademin.
  3. Undervisning: För de ledamöter som vill fortsätta sin undervisning kan Strömstad akademi möjligheter: offentliga webinarier, projektdeltagande, samarbete med studieförbund, etc.
  4. Debatt: Ledamöter deltar i den offentliga debatten. Strömstad akademi kan hjälpa till med att granska texterna och göra dem attraktiva för publicering i dags- eller fackpressen.
  5. Mötesverksamhet: En social samvaro mellan ledamöter. Det innebär i huvudsak seminarier och webinarier där diskussionen kan bli sant akademisk.
  6. Stöd: Ledamöter, som menar att Strömstad akademi gör ett värdefullt arbete och vill gärna stötta den, men inte själva vara aktiva.

Vi bedriver också en omfattande projektverksamhet, som beskrivs på vår forskningssida.

Inom dessa projekt skriver vi böcker, artiklar och har webinarier. Vi skapar en sann akademi, där tankar och idéer stöts och blöts och nya projekt föds.

En ledamot kan givetvis delta i flera typer av aktiviteter och det är fritt fram att skapa nya. En del fortsätter sin befintliga forskning och en del kasta sig över något nytt. Tvärvetenskap upplever vi som extra intressant; att få krypa under skinnet på en annan vetenskap är något av det mest stimulerande man kan göra.

Lämna ett svar