Strömstad akademi fördömer den pågående invasionen av Ukraina

I likhet med den svenska regeringen fördömer Strömstad akademi å det kraftfullaste Rysslands pågående invasion av Ukraina.  Rysslands agerande är en attack på den europeiska säkerhetsordningen och ett grovt brott mot folkrätten. Det är uppenbart att fred och frihet inte kan tas för givet – det är något vi alltid måste stå upp för och försvara.

Peter Fritzell/Ordförande

Per Flensburg/Rektor

Föredrag om befolkningsfrågan

Den 10 oktober kl 18 kommer Lasse Broman tala om Befolkningsfrågan.  Detta är ett aktuellt ämne  och  dess relation till Global warming  och andra hot mot vår värld diskuteras. Detta är den första föreläsningen kring ämnet och planeras att följas av flera  och förhoppningsvis  ett symposium.  Föreläsningen  sker i samarbete med andra folkbildningsorganisationer

Har du synpunkter i frågan  så lyssna och var med och diskutera

Mötesid: 880 2320 5529 Passcode  718470

 Här är länken

 https://us02web.zoom.us/j/88023205529?pwd=TzExRUNhbHFCeHg3VzVjd05uZm1qdz09


Nedstängning fungerade inte i samband med covid-19

Tre forskare i USA, varav en var svensk, Lars Jonung, har gjort en metastudie över forskning om effekten av att stänga ner samhället under corona-lrisen. Det visade sig att den hade väldigt lite effekt på dödligheten i covid-19. Däremot fanns en korrelation mellan graden av nedstängning och överdödlighet: Ju hårdare nedstängning desto högre dödlighet! Rapporten kan hämtas här DN har också en artikel om detta. Lars Jonung menar där att Sverige valde en bättre väg!

Upprop från Åsa

Kolleger i Strömstad Akademi som alltjämt är betalande SULF-medlemmarför flera underskrifter

Jag skriver på en motion om SULF:s ansvar för seniorer. SULF bör bilda en sektion för seniora medlemmar. Representation för seniorer i SULF:s styrelse bör också diskuteras. SULF bör arbeta för att inte de kollegor som uppnått pensionsålder kastas ut från Sveriges lärosäten, utan möjlighet att kunna fortsätta sin forskning.  Detta gäller givetvis endast de som önskar fortsätta sin forskning. Seniora kolleger som vill fortsätta sin yrkesverksamhet som forskare bör få  starkt och aktivt stöd av SULF. SULF bör utvidga sitt arbete till att omfatta seniorer. Det bör utarbetas en slagkraftig policy för seniorer. Det finns inget sådan ansvar idag för SULF.  Sveriges lärosäten har inte råd att kasta ut seniorer som vill fortsätta sin forskning. Givetvis måste arbetet omfatta påverkan på utbildningsministern och ansvariga politiker. Detta är en mycket angelägen fråga.

Vill Du skriva under. Meddela Åsa Morberg. Obs. Endast betalande SULF-medlemmar!