Acta Academia Strömstadiensis

DatumxxxDokumentNummer
nov 2023Ett drygt årtionde som senior kulturforskare, Anders Gustavsson 12 sidAAS-76
okt 2023Kirurgisk träning under ST – en enkätundersökning, Margareta Berg, 6 sidAAS-74
aug 2023Risker med att pierca och tatuera sig, mm., Stig Ottosson, 246 sid AAS-73
april 2023Jämställdhet sedd genom kärlekens optik, Gudrun Olsson, 6 sidAAS-72
nov 2022Right and Left in the Drug World A stereochemical perspective, Ulf Berg, 13 sidAAS-70
okt 2022Reflections on developments, motivations and results of ocean research, Gunnar Kullenberg, 15 sidAAS-69
juli 2022Therapeutic drug, toxic drug, and narcotic drug; the fascinating story of the same chemical molecule having three ’faces’. Marie-Loiuse Wadenberg, 9 sidAAS-68
mar 2022Ordförrådet i läroplaner, Jens Allwood, Sören Sjöström, 31 sidAAS-67
mar 2022Bildning – en begreppsanalys, Jens Allwood, Magnus Gunnarsson, 45 sidAAS-66
mar 2022Mål no 14: Oceanen och de marina resurserna är inte längre oändliga: kan hållbar utveckling uppnås?, Gunnar Kullenberg, 8 sidAAS-65
mar 2022Ocean Science and International Cooperation; Historical and Personal Recollections – Extended abstract, Gunnar Kullenberg, 3 sidAAS-64
mar 2022Ämnet som nästan blev – metodiken i lärarutbildningen efter 1988 – som återkom genom ministerbeslut, Åsa Morberg, 16 sidAAS-63
feb 2022Missbruk av alkohol. Berättelser under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, Anders Gustavsson, 60 sidAAS-62
dec 2021Scandinavian approaches to systems development – a historical overview in the 20th century , Per Flensburg, 14 sidAAS-61
okt 2021A skeptical defense of skepticism, Jens Allwood, 9 sidAAS-60
okt 2021Living with Uncertainty — A Plea for Enlightened Skepticism , Jens Allwood, 6 sidAAS-59
okt 2021Pandemier – dåtid och nutid, Anders Gustavsson, Carl E. Olivestam (red), 410 sid (utdrag ur tryckt bok)AAS-58
apr 2021Konsumenter och företag som aktörer på marknaden, Sarah Philipsson, 14 sidAAS-57
apr 2021Improper Use, Moderation or Total abstinence of Alcohol, Anders Gustavsson, 87 sid, tryckt bokAAS-56
dec 2020Women and Men in Fishing Communities on the Swedish North-Westcoast, Anders Gustavsson, 34 sid, tryckt bokAAS.-55
dec 2020Academic personal essay as dynamic scientific writing: a research and developmental project for students studying to become teachers in finding their professional identities, Åsa Morberg, 14 sAAS-54
nov 2020Astronomy: learning theories applicable for education in planetarium environment, Natalya Kovalenko. 10 sAAS-53
nov 2020Strömstad academy – history and reflection, Gudmund Bergqvist, Anders Gustavsson, (eds), 146 sAAS-52
juli 2020Cultural science research literature in the Nordic countries during the 2010s, Anders Gustavsson, 92 sidAAS-51
jun 2020Bode Janzon. Lärande praktiker i svensk idrott: se, läsa, lyssna och … Studier i fri idrott och fotboll från 1880-tal till 1940, 77 sAAS-50
apr 2020Åsa Morberg, Anders Gustavsson o Carl E Olivestam, red., Forskarkarriärer, 242 s.AAS-49 Antologi
sep 2019Gunnar Kullenberg, Effekter av klimatrelaterade förändringar i havetAAS-48
sep 2019Per Flensburg, Den stora tankestriden inom informatik: En idéhistorisk analys, 75sAAS-47
sep 2019Carl Olivestam, red och Anders Gustavsson, medv, Värderingar, 252 sAAS-46 Antologi
jun 2019Anders Gustavsson, Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge, 139 sidAAS-45
mar 2019Anders Steene, Without Transportation no Tourism Industry. Case Stockholm / Sweden, 17 sid.AAS-44
mar 2019Stig Svallhammar, Om transporter och nationell identitet, 32 sid.AAS-43
dec 2018Barnbarnens århundrade. Rune Wigblad och Lars Broman, red. 435 sid.    AAS-42 Antologi
dec 2018Hälsa och miljö Antologi utgiven 2018 av Strömstad akademi Institut för avancerade studier Gudmund Bergqvist och Anders Gustavsson, redaktörerAAS-41 Antologi
okt 2018Torsten Rönnerstrand: ”Mitt hemland badar i blod” – Om Jila Mossaed som exilpoetAAS-40
okt 2018Anders Gustavsson, Alkoholkontakter över den svensk-norska riksgränsen i ett historiskt förändringsperspektiv, 44 sid AAS-39
okt 2018Gunnar Windahl, Värdelära i ett pluralistiskt samhälle. Några kritiska reflektioner, 14 sidAAS-38
okt 2018Ingvar Lindgren, Kvantmekaniken och vårt universum.  Lever vi i en singel eller multipel värld?, 9 sid  AAS-37 AAS-37
mar 2018Tom R. Burns, Ewa Roszkowska, Nora Machado Des Johansson and Ugo Corte, Paradigm Shift in Game Theory, 42 sAAS-36
nov 2017Christina Heldner, Poesins makt och Historiens fasor. En essä om Odysseus Elytis och hans stora diktcykel To Axion Esti, 39 sAAS-35
nov 2017Odysseus Elytis’ To Axion Esti i svensk tolkning och med förord av Christina Heldner, 90 sAAS-34
aug 2017Lars Broman, Editor, 12th International Symposium on Renewable Energy Education Proceedings, 118 sAAS-33 Antologi
jan 2017Cecilia Rastad, Lennart Wetterberg and Cathrin Martin, Patients, Experience of Winter Depression and White Room Treatment, 23 s.AAS-32
jan 2017Activities in Renewable Energy for School Children. Tara C Kandpal and Lars Broman, 48 s.AAS-31
nov 2016Renewable Energy Education for the Future. Tara C Kandpal and Lars Broman, 77 s.AAS-30
april 2015Quality of Renewable Energy Utilization in Transport in Sweden. Ari Lampinen, 55 s.AAS-29
feb 2015Renewable Energy Education. A Worldwide Status Review. Tara C Kandpal and Lars Broman, 75 s.AAS-28
apr 2014Strövtåg i tankens värld. Om estetik och mening. Nils-Göran Areskoug, 14 s.AAS-27
apr 2014Vår bättre framtid, red. Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman, 99 s.AAS-26 Antologi
apr 2014Svenska översättningar av Dantes Gudomliga komedi -la Divina Comedia. Christina Heldner, 16 s.AAS-25
feb 2014How to Write a Master in Science Communication Thesis. Lars Broman, 49 s.AAS-24
feb 2014Interactive Exhibition Design. Lars Broman, 54 s.97AAS-23
jan 2014Mästerverk eller studentspex? Reflektioner kring en berömd text av Jacques Derrida. Christina Heldner, 19 s.AAS-22
jan 2014Entre indifférence et sarcasmes – Sur la réception en France de Tomas Tranströmer, Prix Nobel suédois. Christina Heldner, 24AAS-21
dec 2013Den blå planetens atmosfärelektriska system. Eugen Ungethüm, 19 s.AAS-20
okt 2013Development and Governance of Renewable Methane Use in Transport, Ari lampinen, 47 s.AAS-19
okt 2013Forskarens roll i forsknings-processen. En etnologs reflektioner och erfarenheter, Anders Gustavsson, 15 s.AAS-18
okt 2013Fossil Fuel Support Mechanisms in Finland. Ari Lampinen, 17 s.AAS-17
sep 2013On the Importance of PURE – Public Understanding of Renewable Energy, Lars Broman and Tara C Kandpal, 18 s.AAS-16
mar 2013The Problem of Generality in Models for Translation Criticism – as applied to Eva Ström’s new translation of the Shakepearean Sonnets, Christina Heldner, 24 s.AAS-15
mar 2013On Rhythm in Poetry Translation- A New Swedish Translation of Shakespeare’s Sonnets, Christina Heldner, 21 s.AAS-14
mar 2013Konst och vetenskap i samspel, Nils-Göran Areskoug, 23 s.AAS-13
mar 2013Death,dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study, Anders Gustavsson, 23 s.AAS-12
sep 2012A Tentative approach towards a Consensus between Theories about Science Education and Practices in Comprehensive Schools, Aadu Ott, Aslaug Norden-Ott and Lars-Göran Vedin, 16 s.AAS-11
sep 2012Albert och Harry. Två vagabonder i kosmos, Aadu Ott, 19 s.AAS-10
sep 2012The Legendary Journalist Günter Wallraff, Erik Eriksson, 13 s.AAS-9
sep 2012Systemtanken inom den vetenskapliga psykologin, Gunnar Windahl, 17 s.AAS-8
aug 2012World Wide Workshop in Science Education, Aadu Ott, 42 s.AAS-7
aug 2012Solenergi för räknekunniga, Lars Broman, 26 s.AAS-6
aug 2012Den åttonde dagen. Teknik, fysik & didaktik i växelverkan med design, Aadu Ott och Erik Ott, 155 s.AAS-5
aug 2012En grekisk tragedi – om Churchill och ”befrielsen” av Grekland, Torsten Rönnerstrand, 11 s.AAS-4
aug 2012Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig, red. Gunnar Windahl, 47 s.AAS-3 Antologi
nov 2011Solar Engineering – a Condensed Course, Lars Broman, 67 s.AAS-2
apr 2011Inre och yttre verklighet, red. Aadu Ott, Anders Steene o Gunnar Windahl, 104 s.AAS-1
Antologi
2010Vision och verklighet, red Aadu Ott & Carl E. OlivestamAAS-0 Antologi