Tryckta böcker

ÅrBoktitel och författare
2021Women and Men in Fishing Communities on the Swedish North-Westcoast, Anders Gustavsson, ISBN: 978-91-86607-94-4
2021IMPROPER USE, MODERATION OR TOTAL ABSTINENCE OF ALCOHOL, Anders Gustavssom, Strömstad akademi, Strömstad, ISBN: 978-91-89331-05-1

Tryckta antologier

ÅrBoktitel och författare
2021Pandemier– dåtid och nutid för framtid, Anders Gustavsson, Carl Olivestam (red), 411 s, ISBN 978-91-89331-00-6, Omslag, Tryckt bok
2020Strömstad academy – history and reflection, Gudmund Bergqvist, Anders Gustavsson, (eds), 146 s, Tryckt bok
2020Forskarkarriärer, Redaktörer Åsa Morberg, Anders Gustavsson, Carl E. Olivestam, ISBN978-91-86607-67-8, Omslag,
2019Hälsa och Miljö, Redaktörer Gudmund Bergqvist och Anders Gustavsson, ISBN 978-91-86607-48-7, ISSN 2001-9734 Omslag
2019Värderingar – Värdekartor som ett försök att fastställa det socio-kulturella vädret i världen. Redaktör: Carl E. Olivestam, medverkan av Anders Gustavsson   ISBN 978-91-86607-56-2, Omslag
2017Barnbarnens århundrade, Redaktörer: Rune Wigblad och Lars BromanISSN 2001 – 9734, ISBN 978-91-86607-50-0, Omslag 
2010Vision och verklighet, redaktörer Aadu Ott, Carl E. Olivestam

Elektroniska antologier

ÅrBoktitel och författare
201712th International Symposium on Renewable Energy Education Proceedings, redaktör Lars Broman ISSN 2001-9734, ISBN 978-91-86607-37-1
2014Vår bättre framtid, redaktörer Gunnar Windahl, Aadu Ott och Lars Broman, ISBN 978-91-86607-27-2
2012Bredd och djup, Strömstad akademi presenterar sig, redaktörGunnar Windahl, ISBN 978-91-86607-03-6
2011Inre och yttre verklighet, redaktörer Aadu Ott, Anders Steene och Gunnar Windahl, ISBN 978-91-86607-01-2