På denna sida kommer det att finnas länkar till hemsidor för våra olika projekt samt korta beskrivningar av dem. Jag har lagt upp dem i två spalter med omväxlande bilder i en spalt och tillhörande text i den andra. Här visar jag bara dummy-bilder och dummy-text. Jag förväntar mig att få text och bilder, ej copyrightbekyddade, från projekten som jag kan klistra in här. Vad gäller projektens hemsidor får vi diskutera olika lösningar.
Psykiatri
Marylou Wadenberg och Lennart Wetterberg leder detta projekt.


Alkohol och drogberoende
Anders Gustavsson leder detta projekt om bruk av alkohol i äldre tider. Gudmund Bergqvist deltagare.
Glaskaraff Brännvin. (410046674) ᐈ Köp på TraderaMigration
Det övergripande projektet kring migration leds av Jens Allwood. Det har flera delprojektDelprojekt 1, migration
Bok där ett antal nyanlända redogör för sin flykt, sitt mottagande och sina framtidsplaner. Deras berättelser tolkas och förklaras av ett antal forskare från olika discipliner.
A pilgrimage in Europe and America leading to the discovery of the sourches of the Missisipi and Bloody River.png

Delprojekt 2, Mogration
Utbildning av administratörer och politiker i migrationsfrågor.


Delprojekt 3, Migration
Konstruktion av ett VR-baserat spel där nyanlända kan uppleva och lära sig den svenska kulturen och beteendet.


Klimathotet.
Strömstad akademi har ett antal framstående forskare inom alternativ energi, oceanografi, meteorologi, astronomi, systemteori m fl. Tanken är att samla alla i ett projekt och gemensamt åstadkomma något som påverkar opinionen,

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *