Denna sida är fortfarande under konstruktion. Det kommer att finnas korta beskrivningar av våra olika projekt samt länkar till deras hemsidor. Här visas bara dummy-bilder och dummy-text. Jag förväntar mig att få text och bilder, ej copyrightbekyddade, från projekten som jag kan klistra in här.
Psykiatri och droger/farmaka
Marylou Wadenberg, Ulf Berg och Lennart Wetterberg leder detta projekt.


Alkohol och drogberoende
Anders Gustavsson leder detta projekt om bruk av alkohol i äldre tider. Gudmund Bergqvist deltagare.
Glaskaraff Brännvin. (410046674) ᐈ Köp på TraderaMigration
Det övergripande projektet kring migration leds av Jens Allwood. Det har flera delprojektDelprojekt 1, Migration
Bok där ett antal nyanlända redogör för sin flykt, sitt mottagande och sina framtidsplaner. Deras berättelser tolkas och förklaras av ett antal forskare från olika discipliner.
A pilgrimage in Europe and America leading to the discovery of the sourches of the Missisipi and Bloody River.png

Delprojekt 2, Migration
Utbildning av administratörer och politiker i migrationsfrågor.


Delprojekt 3, Migration
Konstruktion av ett VR-baserat spel där nyanlända kan uppleva och lära sig den svenska kulturen och beteendet..

Lämna ett svar