Varje år förloras ca 500 forskares erfarenhet p g a tvångspensionering och de berövas sin kontakt med forskarsamhället. Detta motsvarar ca 20 000 årsverk. I detta är Sverige världsunikt! Så kan det inte få fortsätta…

Strömstad akademi verkar för att det svenska samhället ska kunna fortsätta ha nytta av seniorforskares kunskaper och erfarenheter genom att erbjuda dem möjligheter till fortsatt forsknings- och utbildningsverksamhet i en miljö som präglas av ett oberoende tvärvetenskapligt tänkande. Idag har vi 67 professorer, 33 docenter och 39 övriga disputerade från 88 ämnesområden och 14 länder. Bland ledamöterna återfinns (bland många andra) tre nobelpristagare och vår svenske astronaut.

Unika besökare13,012
Sidvisningar41,846

Lämna ett svar