Lista över publikationer

Anvisningar för preprint

Styrelsen för Strömstad akademi beslutade den 17 oktober 2020 att etablera Strömstad akademis prepublikationsserie (PPS) med följande riktlinjer:

  • Ledamöterna i Strömstads akademi kan få en artikel publicerad i Strömstads Akademis prepublikationsserie.
  • Författaren måste ha tillstånd från samtliga medförfattare till prepublikation.
  • Tidskrifter och förlag har olika syn på prepublikation. Vissa uppmuntrar det medan andra tillåter prepublicering med restriktioner eller inte alls. Författaren ansvarar för att publicering i akademins prepublikationsserie följer det aktuella förlagets/den aktuella tidskriftens riktlinjer. Översiktliga uppgifter om specifika tidskrifters policy finns tillgängliga på hemsidan Sherpa Romeo: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
  • Författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material.

Prepublikationer

Datum DokumentNummer
230522Chiral recognition mechanism of cellobiohydrolase Cel7A for ligands based on the -blocker propranolol. The effect of explicit water molecules on binding and selectivities. Alexandra Fagerström, Tommy Liljefors, Mats Sandgren, Roland Isaksson, Jerry Ståhlberg, and Ulf Berg. 20 sidPPS-4
201205GRIN3B and PCSK4 gene variants on chromosome 19p13.3 in therapy- resistant schizophrenia that exhibits clozapine-responsiveness: Case report of four patients, Eva Lindholm Carlström, Jonatan Halvardson, Sven Ove Ögren, Lars Feuk, Lennart Wetterberg, 19 sidPPS-3
201113IIsolation of ribonucleic acids from cells stored at ambient conditions following critical-point drying and inspection under scanning electron microscope, Rojin Bozkurt, Rolf Nybom, Lennart Wetterberg, and Håkan Karlsson. 9 sidPPS-2
200917Increased concentration of extracellular vesicles exposing aquaporin 4 in cerebrospinal fluid in patients with bipolar disorder, Lennart Wetterberg, Fariborz Mobarrez, Rolf Nybom, Håkan Wallén, Aurimantas Pelanis, Dietrich von Rosen, Mikael Landén, 20 sidorPPS-1