Lista över publikationer

Anvisningar för preprint

Styrelsen för Strömstad akademi beslutade den 17 oktober 2020 att etablera Strömstad akademis prepublikationsserie (PPS) med följande riktlinjer:

  • Ledamöterna i Strömstads akademi kan få en artikel publicerad i Strömstads Akademis prepublikationsserie.
  • Författaren måste ha tillstånd från samtliga medförfattare till prepublikation.
  • Tidskrifter och förlag har olika syn på prepublikation. Vissa uppmuntrar det medan andra tillåter prepublicering med restriktioner eller inte alls. Författaren ansvarar för att publicering i akademins prepublikationsserie följer det aktuella förlagets/den aktuella tidskriftens riktlinjer. Översiktliga uppgifter om specifika tidskrifters policy finns tillgängliga på hemsidan Sherpa Romeo: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
  • Författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material.

Prepublikationer

Datum DokumentNummer
201205GRIN3B and PCSK4 gene variants on chromosome 19p13.3 in therapy- resistant schizophrenia that exhibits clozapine-responsiveness: Case report of four patients, Eva Lindholm Carlström, Jonatan Halvardson, Sven Ove Ögren, Lars Feuk, Lennart Wetterberg, 19 sidPPS-3
201113IIsolation of ribonucleic acids from cells stored at ambient conditions following critical-point drying and inspection under scanning electron microscope, Rojin Bozkurt, Rolf Nybom, Lennart Wetterberg, and Håkan Karlsson. 9 sidPPS-2
200917Increased concentration of extracellular vesicles exposing aquaporin 4 in cerebrospinal fluid in patients with bipolar disorder, Lennart Wetterberg, Fariborz Mobarrez, Rolf Nybom, Håkan Wallén, Aurimantas Pelanis, Dietrich von Rosen, Mikael Landén, 20 sidorPPS-1