Det har nog inte undgått dig att det har kommit en ny förordning som träder i kraft den 25 maj, 2018. Den handlar om hantering av personuppgifter. Strömstad akademi, 802442-9287 med adress 45280 Strömstad,  är en organisation med något över 100 ledamöter. För att kunna hålla kontakt med ledamöterna, skicka ut kallelser, nyhetsbrev med mera, har vi upprättat en förteckning av namn, titel, förordnandedatum, adress, telefonnummer och e-post adress. I de fall medlemmar själva har skickat in uppgifter som beskriver födelsedata, akademiska meriter etc så har vi även registrerat detta. Dessa uppgifter hanterar vi med varsamhet. Vi har aldrig och kommer aldrig sälja uppgifter till någon utomstående. Vi garanterar att vi inte lämnar dina uppgifter vidare till någon utan att vi först har kontaktat dig och fått ditt medgivande. Ni kan när som helst få reda på vilka uppgifter vi har om er, få dem rättade eller borttagna.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss och vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Om det är så att du av någon anledning inte längre vill var med i vårt register över ledamöter i Strömstad akademi så ber vi dig att skicka ett email till akademi@stromstadakademi.se med ämnet ”Avregistrera ”  och vi kommer samtidigt plocka bort de uppgifter som ni begär ska tas bort.