Akademins syfte

Många seniora forskare vill fortsätta forska även efter uppnådd pensionsålder, men långt ifrån alla har en plattform för sin verksamhet. Strömstad akademi erbjuder sedan 2008 aktiva forskare en akademisk hemvist, som gör det möjligt att fortsätta forska även efter 68 års ålder. Våra medlemmar, både äldre och yngre, kommer från olika länder och tillsammans skapar Strömstad akademi en gedigen kunskapsbank av vetenskaplig kompetens och beprövad erfarenhet. De flesta i Akademin har forskat i många år. För samhället är det angeläget att ta tillvara dessa forskares samlade resurser och stora kontaktnät världen över. Akademin är i huvudsak virtuell, med kontor i Strömstad och lokala avdelningar i Stockholm/Uppsala, Göteborg, Strömstad, Malmö/Lund och Falun.

Strömstad akademi:

 • Samarbetar med en rad andra högskolor och universitet, bland annat Högskolan Väst och Högskolan Dalarna. Möjlighet att utöka detta till andra institutioner finns.
 • Deltar som experter och referenspersoner i akademiska verksamheter.
 • Agerar mentorer åt yngre forskare. 
 • Publicerar Akademins egna skriftserie, Acta Academiae Stromstadiensis, AAS. 
 • Publicerar i Akademins videoserie, SAV
 • Publicerar antologier, senast Pandemier – dåtid och nutid. 
 • Arrangerar varje år en vetenskaplig flerdagarssammankomst/Festival i Strömstad.
 • Har etablerat samarbete med Strömstad kommun
 • Har egen arbetsplats i stadshuset i Strömstad 
 • Anordnar vetenskapsdagar i de olika lokalavdelningarna. 
 • Håller offentliga föreläsningar på nätet och skriver månatliga krönikor i Strömstads Tidning. 
 • Publicerar varje månad nyhetsbrev på Akademins webbplats.

Folder Strömstad akademi

GDPR