Härmed  inbjuds ni till seminarium, om några perspektiv på migration och integration, lördag den 1 juni, klockan 16 – 18. Klicka på rubriken för zoomlänk och mer info.

En planerad antologi som ger olika perspektiv på migration och integration med visst fokus på Sverige presenteras. Zoom-länk nu här:

Join Zoom Meeting

https://gu-se.zoom.us/j/64224042053?pwd=KSAnQfgRanuQAb1iP9OlLP2CCjZHUD.1

Meeting ID: 642 2404 2053

Passcode: 920501

Program för seminariet

1. Jens Allwood, Ordf Immigrantinstitutet – Presentation av boken och olika perpektiv på migration och integration

2. Elisabeth Ahlsén, Prof Göteborgs Universitet –  Migration – Statistik och möjlig utveckling i världen och i Sverige

3. Cenab Turunc, Religionsvetare,-   Migration i ett livslångt perspektiv  

Samt eventuellt presentationer av fler av de medverkande författarna

Seminariet äger rum på Marston Hill i Mullsjö

Pris för middag 150 SEK

Möjligheter finns även till övernattning

Vi är tacksamma om du meddelar oss om du vill delta i seminariet och i så fall på vilket sätt fysiskt (och om du vill ha middag eller övernatta) eller zoom. 

Pris för övernattning och middag/kaffe, frukost 1250 SEK. 

Vi är tacksamma om du meddelar oss om du vill delta i seminariet och i så fall vilket sätt fysiskt eller zoom. 

Välkomna!

Elisabeth och Jens

Kallelse till årsmötet

En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Kallelse till och dagordning för årsmötet 2024 för föreningen Strömstad akademi

Dag: 2024-06-10

Tid:17.30. -19.00,

Plats: Strömstads stadshus, Fars sal,

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning
 7. A Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. B Styrelsens balans – och resultaträkning för senaste räkenskapssåret.
 9. C Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet.
 10. Fråga om styrelsens och rektors ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift förkommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte..
 13. Behandling av styrelsens förslag i rätt tid inkomna motioner.
 14. Styrelsens förslag till stadga för Strömstad Akademi.
 15.  Styrelsens förslag till Etisk policy för Strömstad akademi. Vad av etiskt råd.
 16.  
 17. Val för kommande verksamhetsår.

         ( a) rektor för 2 år, väljs jämna år,

          (b) prorektor för 2 år, väljs udda år. 2016 väljs prorektor för 1 år,

          (c) styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör           och 2-6 övriga ledamöter,

          (d) högst 10 suppleanter till styrelsen,

          (e) 1-2 revisorer jämte högst 2 suppleanter,

          (f) sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen.

 1. Mötets avslutning

    Obs! Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas av årsmötet.

 •  

Enligt uppdrag

Åsa Morberg

Ordförande

 Kallelsen i pdf-format

OBS: E-postadresser

Om ni byter e-postadress eller har en e-post som ni inte använder, var vänlig och meddela detta till antingen per.flensburg@stromstadakademi.se eller john.fletcher@gmail.com så uppdaterar vi vårt register. Har vi ingen fungerande e-postadress till någon ledamot så får denne ingen information för administrationen kan inte sitta och leta rätt på era e-postadresser.

Härmed  inbjuds ni till seminarium fredagen den 26 april, klockan 16. Leif Eriksson presenterar – AI: Vägen till en ljusare framtid eller ett existentiellt hot? Klicka på denna rubrik för mer info.

Leif Eriksson, pensionerad forskare och lärare vid School of Global Studies, Göteborgs Universitet, inleder med en presentation, följd av gemensamt samtal.

NärAdam och Eva skapar en -gudsmaskin, blir det himmel eller helvete?

Välkommen till ett samtal om framtida möjligheter och faror med artificiell intelligens.

AI Sweden, Sveriges nationella AI-center, har just lanserat en nationell strategi sominnebär att Sverige, på alla samhällsnivåer och områden måste omfamna AI för att ha vi skall ha en möjlighet att bli världsledande på området.

AI har en potential att revolutionera samhället men den snabba utvecklingen kan också innebära att vi tappar kontrollen vilket kan komma att hota vår existens. Leker vi med elden eller låser vi upp nyckeln till en ljusare framtid?

Vill du förbereda dig kommer några tips nedan:

1)  Läs igenom AI Swedens AI Strategy for Sweden

https://strategy.ai.se/

2)  Lyssna på Max Tegmarks sommarprat på Sveriges Radio https://sverigesradio.se/avsnitt/max-tegmark-sommarpratare-2023

3)  Se dramadokumentären Generation AI på Svt: https://www.svtplay.se/generation-ai

4)  Se en tankeväckande film om AI, t.ex:

ExMachina av Alex Garland, Herav Spike Lee, 2001:Aspaceodyseeav Stanley Kubrick och Terminator 1 & 2 av James Cameron.

Seminariet äger rum på Marston Hill i Mullsjö. 

Pris för övernattning och middag/kaffe, frukost 1250 SEK. 

Vi är tacksamma om du meddelar oss om du vill delta i seminariet och i så fall på vilket sätt fysiskt eller zoom. Länk finns här nedanför.

Välkomna!

Elisabeth och Jens

Zoom – Leif Eriksson 26 april

Topic: Leif Eriksson 26 april

Time: Apr 26, 2024 04:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting

https://gu-se.zoom.us/j/67518093411?pwd=cjBpMmt4WGcyaWZDWUt2Wm5OZDFyQT09

Meeting ID: 675 1809 3411

Passcode: 107021

”Det Outsagda” – Seminarium söndag 31 mars kl: 16-18 med presentation av en nyutkommen bok. Presentation av bidrag från författare (Jens Allwood, Elisabeth Ahlsén m fl). Klicka på rubriken för mer info – tänk på att det imorgon är ’sommartid’.

Det Outsagda” – Seminarium med presentation av en nyutkommen bok. Presentation av bidrag från författare (Jens Allwood, Elisabeth Ahlsén m fl).

Det Outsagda är en antologi, med Jens Allwood och Bo Hanson som redaktörer, som just utkommit på Nya Doxa. Bidragen handlar om sådant som är svårt att uttrycka i ord eller som inte uttrycks i ord, från olika perspektiv. Antologin ”Det outsagda” innehåller artiklar ur fem perspektiv:

Ett lingvistiskt perspektiv, ett freds- och konfliktperspektiv, ett psykologiskt perspektiv, ett filosofiskt perspektiv och ett religiöst-mystiskt perspektiv.

Författare:
Elisabeth Ahlsén, profesor emerita i neurolingvistik
Carl Martin Allwood, professor emeritus i psykologi
Jens Allwood, professor emeritus i lingvistik
Per Block, Teol Dr hc, lektor i nya testamentets exegetik, bibelöversättare
Leif Eriksson, universitetslektor i freds- och utvecklingsforskning
Dick Haglund, professor i religionsvetenskap
K.G. Hammar, ärkebiskop emeritus
Bo Hanson, docent i etik, fd direktor för Sigtunastiftelsen
Marie Louise Ramnefalk, författare, litteraturvetare
Sören Stenlund, professor i teoretisk filosofi

Seminariet äger rum på Marston Hill i Mullsjö. 

Pris för övernattning och middag/kaffe, frukost 800 SEK. Eller man kan delta digitalt via zoom:

Join Zoom Meeting

https://gu-se.zoom.us/j/65246662901?pwd=ZGlqUEp0RzVteFZOR3hocEc3THdRZz09

Meeting ID: 652 4666 2901

Passcode: 754459

Vi är tacksamma om du meddelar oss om du vill delta i seminariet och i så fall vilket sätt fysiskt eller zoom.

Välkomna!

Elisabeth och Jens

I samarbete med  studieförbundet SENSUS inbjuds ni härmed till fysiskt alt. zoom-möte 28 februari, klockan 18. Per Flensburg och Jens Allwood diskuterar kring temat  “ God tvärvetenskap  – vad är det?” Klicka för mer info.

Det fysiska mötet äger rum på Studieförbundet SENSUS lokaler, Drottninggatan 30, Våning 3, i Göteborg (Studieförbundet SENSUS).

Per Flensburg är professor i informatik, Högskolan väst och rektor för Strömstad akademi

Jens Allwood har I 25 år varit föreståndare för ett tvärvetenskapligt centrum – Kollegium SSKKII vid Göteborgs universitet och är  professor i lingvistik vid samma universitet.

För att delta via zoom använd nedan länk:

Join Zoom Meeting

https://gu-se.zoom.us/j/68191512049?pwd=T2w4YTlJWE1TcnFqam1nQ2MrVzRMdz09

Meeting ID: 681 9151 2049

Passcode: 397010