I likhet med den svenska regeringen fördömer Strömstad akademi å det kraftfullaste Rysslands pågående invasion av Ukraina.  Rysslands agerande är en attack på den europeiska säkerhetsordningen och ett grovt brott mot folkrätten. Det är uppenbart att fred och frihet inte kan tas för givet – det är något vi alltid måste stå upp för och försvara.

Peter Fritzell/Ordförande

Per Flensburg/Rektor

Strömstad akademi fördömer den pågående invasionen av Ukraina