Zoom-föreläsning: Putins imperiedröm

 Kära vänner!

Den 24 februari är det 1 år sedan Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina började.

 Med anledning av detta en zoomföreläsning  i ett aktuellt ämne av säkerhetsexpert Per-Erik Korsström :Putins imperiedröm ? ! Föreläsningen äger rum måndagen den 27 feb kl 18:00

 Sprid gärna länken till vänner  både inom och utom er förening

 Gudmund Bergqvist 

 Strömstad akademi  Rotary Poseidon 

861 7353 1429Security

Security

checkedPasscode 

943814 HideInvite Link

Invite Link https://us02web.zoom.us/j/86173531429?pwd=TXk3dFY3ZlhKUGpYaHBhdnloZElXZz09
https://us02web.zoom.us/j/86173531429?pwd=TXk3dFY3ZlhKUGpYaHBhdnloZElXZz09

Spånarium 23 feb 16:00

Jag har kommit på en ny sorts sammankomst: Spånarium! Det innebär att vi träffas och spånar kring ett givet ämne. I detta fall handlar det om samhällets tudelning och dess orsaker därtill. Jag kommer att inleda med en presentation av ämnet och sedan spånar vi kring vad vi kan göra. Mina tankar bygger på en del saker som diskuterats i Akademin och som pekar på ett delat samhälle. Jag ska ge en liten teaser: Det är inte bögarnas fel, men Googles!

Tid: To 23 feb, kl 16:00

Plats: meet.jit.si/SPAN

Webinarium 8 feb 18:00

I samarbete med Immigrantinstitutet inbjuds ni härmed till seminarium med 8 Feb, klockan 18 med Cenab Turunc – Cenab skriver: det blir en presentation om det senaste valet med fokus på NYANS som nytt fenomen i det svenska politiska kartan. Vad finns bakom stängda dörrar. Vad pratar folk om på de naturliga mötesplatser ( t.ex pizzerior,grönskas handlare ,föreningar,kafeer, lokala konditorier, hos vissa storfamiljer m.m. ). Inom de segregerade områdena växer missnöje. Detta leder till olika typer av missnöjesyttringar som kommer att återspegla sig även på den politiska arenan. Missnöjet utnyttjas och stöttas också av utländska krafter av olika anledningar , vilket kan komma att bli ett riktig hot mot den svenska demokratin i framtiden.

Cenab Turunc är medlem av både Immigrantinstitutet och Strömstad Akademi. Han är dessutom socionom, religionsvetare och reseledare. Han har personligen och med grupper besökt de flesta av länderna i Mellanöstern och har dessutom under många år arbetetat med integration i Göteborg.

Välkomna!
Jens, Elisabeth och Gudmund
Cenab Turunc Zoom 8 Feb

Jens Allwood is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Cenab Turunc

Time: Feb 8, 2023 06:00 PM Stockholm

Join Zoom Meeting

https://gu-se.zoom.us/j/63919853693?pwd=T2hoNW40clh6V2ZMdndNcExpVHQrUT09

Meeting ID: 639 1985 3693

Passcode: 813399

Webinarium med Staffan Hübinette 3 feb 18:00

Drogproblematiken  har många sidor. Här en intressant kommande föreläsning: Bifogar en länk . Sänds i samarbete mellan Strömstad akademi och Rotary. Ni kan sända vidare till intresserade.  

Staffan Hübinette –

Tid: Den 3 februari kl 18. Titel: Cannabisindustrin och legalisering i Europa   

Meeting ID: 813 9504 8527

checked Passcode: 227469

Invite Link https://us02web.zoom.us/j/81395048527?pwd=cGFBMFFXM1NEM3lsM1JFUmRhVEZrUT09 

Seminarium  16 December, klockan 18,

Härmed inbjuds ni till seminarium med Sveza Daceva Filipova – ”Det var en gång” (Om folksagans uppkomst och funktion) 

Sveza Daceva Filipova är litteratur- och språkvetare från Universitet Kiril och Metodij i Bulgarien och Fil Dr i Etnologi från Göteborgs Universitet, Slaviska Institutionen och Nov Balgarski Universitet i Sofia sedan 2001. Hon forskar främst inom muntlig tradition. Hennes avhandling bygger på en tvärvetenskaplig forskning kring en euroasiatisk folksagotyp. 

Föreläsningen presenterar några av de mest framträdande forskningsteorierna kring myternas, ritualernas och folksagornas ursprung och funktion samt några konklusioner som hennes egen forskning kommit fram till.

Seminariet sänds via Zoom:

https://gu-se.zoom.us/j/68561665477?pwd=WDRZbnIwUm9uZFhtNk02SUN6dFFQUT09

Meeting ID: 685 6166 5477

Passcode: 345466

Välkomna!

Jens, Elisabeth och Gudmund