Härmed inbjuds ni till seminarium med Sveza Daceva Filipova – ”Det var en gång” (Om folksagans uppkomst och funktion) 

Sveza Daceva Filipova är litteratur- och språkvetare från Universitet Kiril och Metodij i Bulgarien och Fil Dr i Etnologi från Göteborgs Universitet, Slaviska Institutionen och Nov Balgarski Universitet i Sofia sedan 2001. Hon forskar främst inom muntlig tradition. Hennes avhandling bygger på en tvärvetenskaplig forskning kring en euroasiatisk folksagotyp. 

Föreläsningen presenterar några av de mest framträdande forskningsteorierna kring myternas, ritualernas och folksagornas ursprung och funktion samt några konklusioner som hennes egen forskning kommit fram till.

Seminariet sänds via Zoom:

https://gu-se.zoom.us/j/68561665477?pwd=WDRZbnIwUm9uZFhtNk02SUN6dFFQUT09

Meeting ID: 685 6166 5477

Passcode: 345466

Välkomna!

Jens, Elisabeth och Gudmund

Seminarium  16 December, klockan 18,