Hedersprofessorer – Honorary Professors

Namn / name Vetenskap / Science Utnämnd/Appointed
Bearer, Elaine Neurovetenskap / Neuro Science, pathologist and composer 2020-03-21
Dahlström, Annika Morfologi, neurovetenskap / Neuro Science 2014-09-12
Eriksson, Gunnar Körledning / Choir Leadership 2013-09-16
Fuglesang, Christer Rymdpartikelfysik / Astroparticle Physics 2015-10-12
Garg, H P Solar energy Member 2015-01-09 Honorary professor 2021-03-13
Hofrén Erik Museivetenskap / Museum Science Ledamot: 2008-09-10 Hedersprofessor: 2017-02-23
Høeg, Asger Strategi och planläggning 2019-11-05
Jönsson, Bodil Fysik / Physics 2012-11-24
Kandpal, Tara, C  Solenergi / Solar Energy 2010-05-11
Kazmerski, Larry Solenergi / Solar Energy 2009-02-16
Moser, Edvard Neurofysiologi/ Neuro Physiology 2017-09-12
Moser, May-Britt  Neurofysiologi/ Neuro Physiology 2017-09-12
Mossaed, Jila  Författare / Author 2018-12-20
Ottersen, Ole Petter   Medicin / Medicine Science 2018-01-28
Wilczek, Frank Fysik / Physics 2018-11-30