Jag har kommit på en ny sorts sammankomst: Spånarium! Det innebär att vi träffas och spånar kring ett givet ämne. I detta fall handlar det om samhällets tudelning och dess orsaker därtill. Jag kommer att inleda med en presentation av ämnet och sedan spånar vi kring vad vi kan göra. Mina tankar bygger på en del saker som diskuterats i Akademin och som pekar på ett delat samhälle. Jag ska ge en liten teaser: Det är inte bögarnas fel, men Googles!

Tid: To 23 feb, kl 16:00

Plats: meet.jit.si/SPAN

Spånarium 23 feb 16:00