Program:
28 april:
Ca klockan 14-18 Diskussion av redigering och utgivning av metodantologin.
Klockan 19 Middag


29 april:

Frukost
Förmiddag: Diskussion av vad vi lärt oss om tvärvetenskap och metod. (ca 10 – 12)
Seminariet är i första hand tänkt  för medverkande författare, men även andra intresserade kan beredas tillträde.

De som inte kan delta fysiskt kommer att kunna göra det via Zoom, 29 april. Den som är intresserad av detta ombeds skicka ett meddelande till <jens@allwood.se> 

Pris för övernattning och middag/kaffe, frukost 1500 SEK

Tacksam för anmälning tii till <jens@allwood.se>  om du kan delta fysiskt, gärna så snart som möjligt men senast 26 april.


Hälsningar

Jens

Metodantologiseminarium på Marston Hill i Mullsjö den 28-29 april.