Det planerade programmet finns nedan.

Varje författare berättar kortfattat 20 min om sitt bidrag och om vad de eventuellt lärt sig. De svarar sedan på frågor 5-10 min.

Efter alla föredragen kan alla deltagare ställa frågor båda dagarna.

Pris för övernattning och middag/kaffe, frukost 1500 SEK. Det går också att få lunch för eller efter seminariet för 125 SEK/lunch. Anmäl er gärna så fort som möjligt men senast 10 sept.

Meddela även om ni inte kan komma, utan vill deltaga per zoom, så skickar jag zoomlänk.

Program Dag 1: 15 september, 14-16.30, 16.45 -18

Författarna berättar kortfattat om sina bidrag och tar upp något de lärt sig av dialogerna

Jens Allwood, lingvistik, kommunikation o kognitionsvetenskap

Per Flensburg, informatik

KG Hammarlund, historia

15.30 -15.45 kaffe

Claes Uggla, fysik

Peter Währborg, medicin

16.45-18: Diskussion med frågor från deltagare

19: Middag

Dag 2: 16 sept 

8.30 – 9.30 Frukost

9.30 -11.30: 4 bidrag

Elisabeth Ahlsén, neurolingvistik

Leif Bloch Rasmussen, informatik

10.30 -10.45 kaffe

10.45 Anders Gustavsson, etnologi

11.15 Ulf Persson, matematik

11.30-12.30: Diskussion

Härmed inbjuds till Seminarium om nyutkommen tvärvetenskaplig metodbok 15-16 september.