Visioner Strömstad Akademi

 • få till ett löpande samarbete med fler högskolor/universitet
 • erbjuda postgymnasiala kurser
 • erbjuda akademiska kurser med högskolepoäng
 • erbjuda ”back-up” till doktorander vid olika lärosäten
 • erbjuda nationella/internationella kontakter för unga forskare
 • fortsätta arrangera nationella/internationella konferenser
 • fortsätta leverera forskning i akademins namn
 • arbeta konvivialt
 • fortsätta lokalt ekologiskt arbetet i Strömstad/fossilfritt Koster exvis
 • ge ut antologier, ”Hur blir man en bra forskare” är på gång.
 • fortsätta arbetet i Strömstad – månatliga föreläsningar och krönikor
 • fortsätta ta emot ledamöter till akademin
 • bli en fristående akademi med egen ekonomi om 3 miljoner/år


”Kokande Gryta”

Strömstad akademi är ett internationellt Nordiskt institut för avancerade studier som bedriver forskning och forskarhandledning.

Akademin har därutöver som ändamål att vara en akademisk hemvist för akademiker engagerade i forskning, utbildning och information och ska verka för samarbete mellan sina ledamöter och mellan ledamöter och det omgivande samhället, speciellt Strömstad kommun. Strömstad akademi är ett internationellt Nordiskt institut för avancerade studier som bedriver forskning och forskarhandledning.