Det mesta av arbetet i Strömstad akademi bedrivs i olika grupper. Det finns arbetsgrupper och det finns projektgrupper. Nedan är en förteckning över de olika grupperna med deras resp medlemmar och i förekommande fall länk till deras hemsida.

Arbetsgrupper

Arbetsgrupper är fasta grupper med specifika uppgifter. För närvarande finns följande:

Redaktionskommitté

Redaktionskommittén har hand om våra publiceringsserier och initierar framtagande av nya antologier. Den har följande medlemmar:

 • Gudmund Bergqvist Docent i peddiatrik
 • Anders Gustavsson, professor i etnologi
 • Jens Allwood, professor i interkulturell kommunikation
 • Peter Währborg, professor i invärtes medicin (Sammankallande)
 • Rune Wigblad professor i industriell ekonomi
 • Per Flensburg professor i informationssystem
 • Åsa Morberg, docent i didaktik

Lokalavdelningar

Vi har följande lokalavdelningar:

 • Göteborg: Jens Allwood (sammankallande)
 • Strömstad: Sveza Filipova (sammankallande)
 • Dalarna/Falun: Peter Fritzell (sammankallande)
 • Stockholm: Marylou Wadenberg (sammankallande)
 • Skåne/Lund: Bodil Frisdal (sammankallande)

Lokalavdelningarna beskrivs närmare under de interna sidorna.

Projektgrupper

Projektgruppernas egna presentationer nås via hemsidan. Här listas blott medlemmarna:

Migrationswebinariegruppen

 • 1. Jens Allwood (sammankallande)
 • 2. Åsa Morberg
 • 3. John Fletcher
 • 4. Elisabeth Ahlsén
 • 5. Cenab Turunc
 • 6. Per Flensburg
 • 7. Mirella Forsberg-Ahlcrona

Psykiatri och droger/farmaka

 1. Marylou Wadenberg
 2. Lennart Wetterberg
 3. Ulf Berg
 4. Elaine Bearer

Alkohol- och drogberoende

Anders Gustavsson, Gudmund Bergqvist