Lasse Broman installeras som hedersprofessor

Per Staffan Boström installeras

Sveza Filipova installeras

Cenab Turunc installeras