Strömstad akademi bildades i Strömstad den 10 september 2008.                             webmail
  Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information. ion.

  Akademin är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har lokaler i Strömstads stadshus.
 
Barnbarnens århundrade är ett akademitema sedan sommaren 2013 och temat för en framtidsstudie.

 

 

Följ gärna akademin på Twitter på @Stromstadakad och på Facebook

 

 KOMMANDE HÄNDELSER UPCOMING EVENTS    2017 

 

 21 april

Märta Rosenlind: Välkommen till vårträff i Lund
Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund

Möjlighet till lunch finns

Tid: Fredag 21 april 2017 kl. 11:30
Anmäl att du kommer till Märta Rosenlind 046 294061070 24
 83 123, marta.rosenlind@telia.com

25 april

8 maj

Akademimöte i Falun 8 maj
Ledamöter i Strömstad akademi hälsas välkomna till lunch på Gamla Elverket, Ölandsg 8, Falun. Vi börjar med soppa och sallad kl 1230. Ca 131
5 har vi seminarium på temat ”Landsbygdens chans mot storstaden”. Ronny Svensson och Jan Lindholm inleder. Efter en timme fikar vi. Självkostnadspris lunch+fika 85:-. Anmäl dig i förväg (senast 6/5)
till lars.broman @stromstadakademi.se.

19 June

Annual Meeting
 
for Members in Strömstad Academy Non-profit organization 1630-18.30. 

19-22 June

Academic Festival in Strömstad  Program, see Newsletter 2017-02
REGISTRATION HERE
ANMÄLAN HÄR

 

19-21 June

International Symposium on Renewable Energy Education in Strömstad
 
ISREE 2017
Flyer for downloading in pdf rormat.

 .  

 
SENASTE NYTT LATEST NEWS
  Här läggs nyheter in som efter någon tid flyttas till under fliken Historia.
2017

  Birgitta Brorsson was appointed Associate Professor in Swedish 19 April

  Konrad Blum was welcomed as Supporting Fellow on 18 April. 

 
  Arne Höök och Johan Hakelius höll seminarium lördagen den 18/3 på EM för ett 20-tal ledamöter i
  akademin om hur journalister tänker och agerar för att nå fram till sina läsare. Plats Tekniska museet, Stockholm.
  Värd Mariana Back.

  Strömstads Tidning kolumn 18/3 
  Karl Gunnar Hammarlund was appointed Associate Professor in History with History Education 15 March
  Kjell-Åke Brorsson was appointed Assistant Professor in Ecological Economics 14 March
 
Erik Hofrén was appointed Honorary Professor 23 February.
 
John Fletcher was appointed Research Assistant in Economics 22 February.
 
Per-Anders Broman was welcomed as Supporting Fellow on 21 February.                
  Styrelsen för Strömstad akademi sammanträdde den 18/2 i Göteborg. Protokoll i kommande nyhetsbrev.
  Högskolan Västs nye rektor Martin Hellström installerades 17/2. Lars Broman och Aadu Ott representerade
  Strömstad akadem
i. 
 
  Tidigare nyheter, se fliken Earlier news, see under
Historia. En del material från före 2014 finns också här:
   Debattforum och Publicerat
 

Nyhetsbrev publiceras ca 1 gång/mån. Bidrag från ledamöter välkomna till redaktören

Aktuellt från Strömstad akademi - News from Strömstad Academy No. 2017-03, 31 mars 2017:

Contents:

Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
     Arne Höök/redigerare - råd till ledamöter i Strömstad akademi Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
     ISREE 2017 and Academic Festival
     Senaste nytt Latest News
          Arne Höök och Johan Hakelius höll seminarium lördagen den 18/3
          Karl Gunnar Hammarlund was appointed Associate Professor 15/3
          Kjell-Åke Brorsson was appointed Assistant Professor 14/3
     March Column in Strömstads Tidning
Notiser
     Gudmund Bergqvist: Göteborgsmöte
     Gudmund Bergqvist: Artiklar
     Märta Rosenlind: Välkommen till vårträff i Lund
     Märta Rosenlind: Engagemang i styrelsen Marie-Louise Wadenberg: Reports from 18 March
     Meeting disussing the future of the Academy web page
     Seminar with Höök and Hakelius
     Kort rapport från lördagens (18 mars på Tekniska Museet i Stockholm) morgonmöte samt eftermiddagens
     workshop med journalisterna Arne Höök och Johan Hakelius Rune Wigblad:
Debatt om magnetsvävande tåg i Bohusläningen under februari-mars 2017
     English summary
     Därför är magnettågen ett attraktivt alternativ
     Asien satsar stort på magnettåg
Anders Steene: Satsar svensk turism på hållbarhetsperspektivet?
 

 
Läs alla tidigare Nyhetsbrev under fliken
Read all previous Newsletters here:  


 

________________________________________________________________________________________________
  
   Samtliga nummer finns under fliken Skriftserier. Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i
   Acta Academiae Stromstadiensis genom att skicka manuskript i doc-format till seriens redaktör,

    Anders Gustavsson, a.k.g.gustavsson@ikos.uio.no.
  STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE    
   finns under fliken
Skriftserier.
Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Strömstad akademis
   fria skriftserie genom att skicka manuskript i doc-format till akademins webredaktör (f n till
 
  lars.broman@stromstadakademi.se).
  Notera att Vision och verklighet, red. Aadu Ott och Carl Olivestam, publ. 2010, finns i fulltext här
________________________________________________________________________________________________
  
Ledamöter i Strömstad akademi, förordnade sedan juli 2016   
   Karl Gunnar Hammarlund förordnades som biträdande professor i historia med historiedidaktik 15/3-17
   Kjell-Åke Brorsson förordnades som assisterande professor i ekologisk ekonomi 14/3-17
   Erik Hofrén förordnades som hedersprofessor 23/2-17
   John Fletcher förordnades som forskningsassistent i ekonomi 22/2-17
   Anders Ekelund förordnades som biträdande professor i ortopedi 20/1-17
   Helena von Bergen förordnades som forskningsassistent i landskapsarkitektur 6/1-17
   Torkel Wadström förordnades som professor i medicinsk mikrobiologi, 31/12-16
   Elieser Tarigan från Surabaya, Indonesien förordnades som assisterande professor i förnybar energi 13/12-16
        Han är akademins första ledamot från Sydostasien
  
Guadalupe Francia förordnades som professor i pedagogik 19/10-16
   Ronny Svensson förordnades som assisterande professor i lokal och regional utveckling och planering 1/10-16
   May-Britt Moser från Norge och nobelpristagare 2014 förordnades som hedersprofessor 12/9-16
   Edvard Moser från Norge och nobelpristagare 2014 förordnades som hedersprofessor 12/9-16
   Man Singh från Gujarat, Indien förordnades som professor i fysikalisk kemi 8/8-16
   Ulf Rydberg förordnades som professor i klinisk beroendeforskning 8/8-16
   Ulf Eriksson förordnades som assisterande professor i hållbar stadsplanering 8/8-16
   Elisabeth Alsén förordnades som professor i neurolingvistk 7/7-16
   Jens Allwood förordnades som professor i kommunikationsvetenskap 7/7-16
   Celeste Chariandy från Trinidad förordnades som forskningsassistent i vetenskapskommunikation 7/7-16
        Hon är akademins första ledamot från Karibien
   Birgitta Brorsson förordnades som biträdande professor i svenska 19/4-17
 
   För tidigare förordnade ledamöter, se sidan Ledamöter.
 
   Akademins elfte hedersprofessor. Erik Hofrén förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
  23 februari 2017. Han är emeritusprofessor i museivetenskap från Umeå och Linköpings universitet. Han skapade
   tre av Sveriges mest nyskapande museer och var en av initiativtagarna till Strömstad akademi. 
   Akademins tionde hedersprofessor. Edvard Moser förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
   12 september 2016. Han är professor vid  NTNU, Trondheim, Norge och delade 2014 nobelpriset i fysiologi eller
   medicin med May-Britt Moser och John O'Keefe, USA.
   Akademins nionde hedersprofessor. May-Britt Moser förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
   12 september 2016. Hon är professor vid  NTNU, Trondheim, Norge och delade 2014 nobelpriset i fysiologi eller
   medicin med Edvard Moser och John O'Keefe, USA.
 
(uppdaterad 2017-04-21 / JT)
x