Strömstad akademi bildades i Strömstad den 10 september 2008.                             webmail
  Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information. ion.

  Akademin är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har lokaler i Strömstads stadshus.
 
Barnbarnens århundrade är ett akademitema sedan sommaren 2013 och temat för en framtidsstudie.

 

 

Följ gärna akademin på Twitter på @Stromstadakad och på Facebook

 

 KOMMANDE HÄNDELSER UPCOMING EVENTS    2017 

 

   

17 june

En presentation om fysisk aktivitet och hur det påverkar vår hälsa/hjärnans funktioner av Marie-Louise (Marylou)

19 June

Annual Meeting
 
for Members in Strömstad Academy Non-profit organization 1630- 18.30. 

19-22 June

Academic Festival in Strömstad. Program, see Newsletter  2017-02 and 2017-04

                     

Register by sending an email to akademi@stromstad.se with this information:

Name, email address, delegate OR guest, participate in gala dinner (YES or NO), participate in Oslo tour (YES or NO).

You will get acknowledgement including instruction on how to pay your registration fee.

Submit a presentation by sending an email to akademi@stromstad.se no later than 31 May with this information:

Name, email address, title, summary (if any).

You will get acknowledgement including instructions on how to proceed.

 
More information here:
Läs hela programmet

 

19-21 June

International Symposium on Renewable Energy Education in Strömstad
 
ISREE 2017
Flyer for downloading in pdf rormat.

 .  

 
SENASTE NYTT LATEST NEWS
  Här läggs nyheter in som efter någon tid flyttas till under fliken Historia.
2017

Akademimöte i Falun 8 maj
Ledamöter i Strömstad akademi hälsas välkomna till lunch på Gamla Elverket, Ölandsg 8, Falun. Vi börjar med soppa och sallad kl 1230. Ca 1315 har vi seminarium på temat ”Landsbygdens chans mot storstaden”. Ronny Svensson och Jan Lindholm inleder. Efter en timme fikar vi. Självkostnadspris lunch+fika 85:-. Anmäl dig i förväg (senast 6/5) till lars.broman @stromstadakademi.se
.

  Märta Rosenlind:
  Plats: Skissernas museum, Finngatan 2, Lund
  Möjlighet till lunch finns
  Tid: Fredag 21 april 2017 kl. 11:30
  Anmäl att du kommer till Märta Rosenlind 046 294061070 24  83 123, marta.rosenlind@telia.com

 

  Birgitta Brorsson was appointed Associate Professor in Swedish 19 April

  Konrad Blum was welcomed as Supporting Fellow on 18 April. 

 
  Arne Höök och Johan Hakelius höll seminarium lördagen den 18/3 på EM för ett 20-tal ledamöter i
  akademin om hur journalister tänker och agerar för att nå fram till sina läsare. Plats Tekniska museet, Stockholm.
  Värd Mariana Back.

  Strömstads Tidning kolumn 18/3 
  Karl Gunnar Hammarlund was appointed Associate Professor in History with History Education 15 March
  Kjell-Åke Brorsson was appointed Assistant Professor in Ecological Economics 14 March
 
Erik Hofrén was appointed Honorary Professor 23 February.
 
John Fletcher was appointed Research Assistant in Economics 22 February.
 
Per-Anders Broman was welcomed as Supporting Fellow on 21 February.                
  Styrelsen för Strömstad akademi sammanträdde den 18/2 i Göteborg. Protokoll i kommande nyhetsbrev.
  Högskolan Västs nye rektor Martin Hellström installerades 17/2. Lars Broman och Aadu Ott representerade
  Strömstad akadem
i. 
 
  Tidigare nyheter, se fliken Earlier news, see under
Historia. En del material från före 2014 finns också här:
   Debattforum och Publicerat
 

Nyhetsbrev publiceras ca 1 gång/mån. Bidrag från ledamöter välkomna till redaktören

Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2017-05 News from Strömstad Academy No. 2017-05 31 maj 2017
Including Call to Annual Meeting and Program for the Academic Festival and the ISREE 2017 Symposium
 
Contents:
Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair
Article Published in Strömstads Tidning 11 May:
Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor
Akademisk högtid 19-22/6 2017. Academic Festival 19-22 June 2017. 
Preliminärt program (läget 31/5 2017)
ISREE 2017 Program 19 - 21 June (- 22 June) 2017
Article Published in Strömstads Tidning 4 May
Gunnar Windahl: The crisis of democracy is still with us
Lars Ingelstam: Rysslands folk är inte våra fiender!
Ny studie om samarbete med ryssar och Ryssland
Rune Wigblad: Magnettågsdebatten fortsätter!
Aadu Ott: Active Learning in an Innovative Learning Environment
Åsa Morgerg: Ett intressant boksläpp med titeln ”A Good
Life for All” äger rum på Högskolan i Gävle 2017-06-02

 

 
Läs alla tidigare Nyhetsbrev under fliken
Read all previous Newsletters here:  


 

________________________________________________________________________________________________
  
   Samtliga nummer finns under fliken Skriftserier. Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i
   Acta Academiae Stromstadiensis genom att skicka manuskript i doc-format till seriens redaktör,

    Anders Gustavsson, a.k.g.gustavsson@ikos.uio.no.
  STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE    
   finns under fliken
Skriftserier.
Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Strömstad akademis
   fria skriftserie genom att skicka manuskript i doc-format till akademins webredaktör (f n till
 
  lars.broman@stromstadakademi.se).
  Notera att Vision och verklighet, red. Aadu Ott och Carl Olivestam, publ. 2010, finns i fulltext här
________________________________________________________________________________________________
  
Ledamöter i Strömstad akademi, förordnade sedan juli 2016   
   Karl Gunnar Hammarlund förordnades som biträdande professor i historia med historiedidaktik 15/3-17
   Kjell-Åke Brorsson förordnades som assisterande professor i ekologisk ekonomi 14/3-17
   Erik Hofrén förordnades som hedersprofessor 23/2-17
   John Fletcher förordnades som forskningsassistent i ekonomi 22/2-17
   Anders Ekelund förordnades som biträdande professor i ortopedi 20/1-17
   Helena von Bergen förordnades som forskningsassistent i landskapsarkitektur 6/1-17
   Torkel Wadström förordnades som professor i medicinsk mikrobiologi, 31/12-16
   Elieser Tarigan från Surabaya, Indonesien förordnades som assisterande professor i förnybar energi 13/12-16
        Han är akademins första ledamot från Sydostasien
  
Guadalupe Francia förordnades som professor i pedagogik 19/10-16
   Ronny Svensson förordnades som assisterande professor i lokal och regional utveckling och planering 1/10-16
   May-Britt Moser från Norge och nobelpristagare 2014 förordnades som hedersprofessor 12/9-16
   Edvard Moser från Norge och nobelpristagare 2014 förordnades som hedersprofessor 12/9-16
   Man Singh från Gujarat, Indien förordnades som professor i fysikalisk kemi 8/8-16
   Ulf Rydberg förordnades som professor i klinisk beroendeforskning 8/8-16
   Ulf Eriksson förordnades som assisterande professor i hållbar stadsplanering 8/8-16
   Elisabeth Alsén förordnades som professor i neurolingvistk 7/7-16
   Jens Allwood förordnades som professor i kommunikationsvetenskap 7/7-16
   Celeste Chariandy från Trinidad förordnades som forskningsassistent i vetenskapskommunikation 7/7-16
        Hon är akademins första ledamot från Karibien
   Birgitta Brorsson förordnades som biträdande professor i svenska 19/4-17
 
   För tidigare förordnade ledamöter, se sidan Ledamöter.
 
   Akademins elfte hedersprofessor. Erik Hofrén förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
  23 februari 2017. Han är emeritusprofessor i museivetenskap från Umeå och Linköpings universitet. Han skapade
   tre av Sveriges mest nyskapande museer och var en av initiativtagarna till Strömstad akademi. 
   Akademins tionde hedersprofessor. Edvard Moser förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
   12 september 2016. Han är professor vid  NTNU, Trondheim, Norge och delade 2014 nobelpriset i fysiologi eller
   medicin med May-Britt Moser och John O'Keefe, USA.
   Akademins nionde hedersprofessor. May-Britt Moser förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
   12 september 2016. Hon är professor vid  NTNU, Trondheim, Norge och delade 2014 nobelpriset i fysiologi eller
   medicin med Edvard Moser och John O'Keefe, USA.
 
(uppdaterad 2017-06-14 / JT)
x