Här presenteras efter hand böcker och artiklar, publicerade av ledamöter i
  STRÖMSTAD AKADEMI

  Stig Svallhammar har den senaste tiden publicerat flera artiklar:
  Planering av regionaltågstrafiken – mot en lösning för Svealandsbanan. Plan Nr 1, 2013
  Planera för bostäder, ss 38-41. Tillsammans med O. Fröidh. 2013
  Den tidiga bilismen i Sverige.
  Svensk personbilism i skarven mellan järnvägs- och landsvägsbaserade transporter, Geografiska Notiser nr 2, 2012
  Järnvägsdöden – ett faktum?
 
SPÅR 2011, Årsbok utgiven av Järnvägsmuseum och Järnvägsmusei Vänner, s 152-158, ISSN 0283-6484. 2011
  Den oslagsbara Roslagsbanan (Del II)
 
SPÅR 2011, Årsbok utgiven av Järnvägsmuseum och Järnvägsmusei Vänner, 2010; s 35-50, ISSN 0283-6484. 2011
  Där tågen susar förbi… Om satsningen på en höghastighetsjärnväg genom Södermanland
  Geografiska Notiser nr 3, 2011, s 131-145, (red. Borén), ISSN 0016-724X, ISBN 2282. Härtill appendix 1 på nätet
  (se nästa titel)).
  Några scenarios för utveckling av regionaltågstrafiken på befintligt bannät genom Södermanland
  Geografiska Notiser Appendix 1, 2011. www.geografitorget.se/gn/nr/2011/bil/3-06x.pdf
  Magplask eller svanhopp i San Francisco? Spårtrafiksystem, kabelspårväg och planeringskatastrofen BART
  Geografiska Notiser nr 4, 2010, ISSN 0016-724X, ISBN 2282

  Amino acids and psychiatric disorders, a historical background
 
Lars Bjerkenstedt,
Proceedings (MY18) of the 4th Dual Congress on Psychiatry and Neurosciences (inlagd 12/6-11)

  Altered tryptophan and alanine transport in fibroblasts from boys with ADHD
  Lars Bjerkenstedt et al., Journal of Behavioral and Brain Functions (ej inlagd - krav från tidskriften)

 

  PURE - Public Understanding of Renewable Energy
  Lars Broman and Tara Kandpal, Proc. WREC-11 (inlagd 12/6-11)

  Lobby – a Risk Perspective
  For the conference Projectics with the ESTIA/Graphos Bidarte, Pays Basque, 2010-10-07 (inlagd 7/12-10)
  Per-Sigurd Agrell
 

  Anders Steene publicerade i tidskriften Tourism and Hospitality Management, Vol. 15 no 2 artikeln  Quality and
  Safety - Two Sides of the Same Coin in Hosptality ad Tourism
. Tidskriften kom ut i februari 2010.Länken till
  förlaget/publisher är http://www.fthm.hr/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=18.

  Lars Bromans artikel I Do and I Understand - the Need to Research Public Understanding of Astronomy publicerades
  i Planetarian 4/2009; den finns som pdf-fil här. Broman publicerar också varje kvartal i Planetarian kolumnen
  International News med nyheter från den globala planetarievärlden. I Planetarian 1/2010 hade han också med ett
  Letter to the Editor, Global Warming is a Well-founded and Established Scientific Fact.

  Ari Lampinen, fellow of Strömstad akademi, and Anu Laakkonen have made a series of publications for helping Finnish
  municipalities to take their biowaste into traffic use. they made a 4-page basic guide both in Finnish and in Swedish
  and also a 102 page book in Finnish. We sent the basic guide to all municipal council members in Finland, i.e. 12000
  total. This was a project of Finnish Biogas Association funded by Miljöbonus grant from Ålandsbanken.
 
   The Swedish version of the basic guide is available in www at
 
http://www.biokaasuyhdistys.net/images/stories/pdf/perusopas_se_kevyt.pdf
     The book including large amount of pictures from Sweden, including Partille, can be found at
 
http://www.biokaasuyhdistys.net/images/stories/pdf/syventava_opas_netti.pdf
     Lampinen har också skrivit ett kapitel i Energiguide för lantbrukare, utgiven av Svenska lantbrukssällskapets
  förbund. Läs mera här:
http://www.slf.fi/Publikationer.htm.

  Här är två forskningsrapporter, inlagda 13 juni 2009/here are two reserch reports, added 13 June:
 
Bodil Frisdal, Fil.dr, ass.professor in Pedagogics, Juni 2009
 
Lyhördhet - Students´ conceptions of Lyhördhet in care and education (revised 16/2 2011)
  Olev Ott, Research Assistant in History, June 2009
  The silence in Swedish schoolbooks about the deportations in Estonia 1941 and 1949
  (klicka på titeln för att läsa hela artikeln/click on the title to read the whole paper)

   Neurodidaktik
 
Aadu Ott och Carl E. Olivestam har 2009 gett ut en bok kring Neurodidaktik. Det betyder att undervisa och lära med
  hjärnans funktioner som grund. Denna bok har redan och kan med fördel användas vid kompetensutbildningar inom
  skola och andra utbildningssammanhang. pdf-fil.

 
  uppdaterad
10/9-13 LB