STRÖMSTAD AKADEMI/STRÖMSTAD ACADEMY

Akademiledamöter Fellows of the Academy
Regler för förordnanden finns längst ner på sidan. For requirements to be appointed in a certain position, see bottom of this page.
För personliga presentationer, 'Klicka!' For presentations, ''Klicka!'
Ledamöter kontaktas via akademi@stromstad.se. Fellows can be contacted through akademi@stromstad.se.
   
I Strömstad akademi har följande ledamöter förordnats: In Strömstad Academy have the following Fellows been appointed:

Ledamöter

invald

titel svenska

titel engelska

Läs mer

Annica Dahlström

2014-12-09

hedersprofessor 

Honorary Professor 

Sally Duensing

2011-03-15

hedersprofessor 

Honorary Professor. Deceased 29 October 2015.

Gunnar Eriksson

2013-09-16

hedersprofessor

Honorary Professor 

Christer Fuglesang

2015-10-02

hedersprofessor

Honorary Professor 

Erik Hofrén

2008-09-10

hedersprofessor 23/2-17 och professor i museivetenskap

Honorary Professor and Professor of Museum Science 

Asger Høeg

2019-11-05

hedersprofessor 

Honorary Professor

Larry Kazmerski

2009-02-16

hedersprofessor 

Honorary Professor

Tara C Kandpal

2010-05-11

hedersprofessor 

Honorary Professor

Bodil Jönsson

2012-11-24

hedersprofessor 

Honorary Professor 

May-Britt Moser

2016-09-12

hedersprofessor 

Honorary Professor. Nobel Laureate 20 -14

Edvard Moser

2016-09-12

hedersprofessor 

Honorary Professor. Nobel Laureate 20 -14

- - - - -

       

Per-Sigurd Agrell

2009-10-14

biträdande professor i informatik 

Associate Professor in Informatics

Jens Allwood

2016-07-07

professor i kommunikationsvetenskap 

professor of Communication Science

Elisabeth Alsén

2016-07-07

professor i neurolinguistik 

professor of Neuro Linguistics 

Bo Andersson

2013-10-14

professor i utbildningsvetenskap 

 

Sten Andersson

2014-04-12

forskningsassistent i arkitektur

Research Assistant in Architecture 

Salah Arafa

2015-01-09

professor i förnybar energi och hållbar utveckling 

professor of Renewable Energy and Sustaainable Development 

Nils-Göran Areskoug

2009-10-14

biträdande professor i tvärvetenskapliga studier 

Associate Professor in Transdisciplinary Research

Mariana Back

2009-05-15

forskningsassistent i vetenskapskommunikation

Research Assistant in Science Communication

Ulf Berg

2008-10-21

professor i organisk kemi 

Professor of Organic Chemistry

Anne Marie Berggren

2010-04-11

assisterande professor i historia 

Assistant Professor in History annemarie.berggren(at)stromstadakademi.se

Tomas Bergström

2013-05-09

professor i klinisk mikrobiologi

Professor of Clinical Micro Biology

Gudmund Bergqvist

2014-03-12

biträdande professor i pediatrik 

Associate Professor in Pediatrics 

Lars Bjerkenstedt

2009-06-12

ledamot professor i allmänpsykiatri -14/10-9 

Professor of General Psychiatry

Maria Björkroth

2012-07-12

assisterande professor i museivetenskap 

Assistant Professor in Museum Science

Maria Borgström

2016-07-04

biträdande professor i pedagogik 

Associate Professor in Pedagogics 

Diana Bravo

2016-02-29

professor i spanska

Professor of Spanish 

Lars Broman

2008-09-10

prof essor i fysik

Professor of Physics

Birgitta Brorsson

2017-04-19

biträdande professor i svenska

Associate Professor in Swedish

Kjell-Åke Brorsson

2017-03-14

assisterande professor i ekologisk ekonom

Assistant Professor in Ecological Economics

Göran Bryntse

2011-06-25

assisterande professor i energieffektiv teknik 

Assistant Professor in Energy Efficient Technologies

Arne Bugge Amundsen

2014-08-20

professor i kulturhistoria 

Professor of Cultural History 

Tom R. Burns

  Professor i Sociologi Professor Emeritus of Sociology

Jan Böhme

2010-10-18

professor i molekylärbiologi 

Professor of Molecular Biology

Celeste Chariandy

2016-07-07

forskningsassistent i vetenskapskommunikation 

 Research Assistant in Science Communication 7/7-16 

Gouri Datta

2011-05-10

biträdande professor i fysik 

Associate Professor in Physics

Rikard Drakenlordh

2014-10-27

forskningsassistent i historia 

Research Assistant in History 

Inger Egermark

2014-04-21

biträdande professor o ortodonti

Associate Professor in Orthodontics 

Anders Ekelund

2017-01-20

biträdande professor i ortopedi 

Associate Professor in Orthopedics

Erik Eriksson

2011-05-26

assisterande professor i tysk litteraturvetenskap 

Assistant Professor in German Comparative Literature

Ulf Eriksson 

2016-08-08

assisterande professor i hållbar stadsplanering 

Assistant Professor in Sustainable Urban Planning

John Fletcher

2017-02-02

forskningsassistent i ekonomi 2

Research Assistant in Economics 

Kjell-Åke Forsgren

2008-10-21

professor i tyska 

Professor of German

Guadalupe Francia

2016-10-19

professor i pedagogik 

Professor of Pedagogics

Torbjörn Frejd

2009-06-01

professor i organisk kemi 

Professor of Organic Chermistry

Bodil Frisdal

2009-01-16

assisterande professor i pedagogik 

Assistant Professor in Pedagogics

Peter Fritzell

2012-11-23

biträdande professor i ortopedi 

Associate Professor in Orthopedics

H P Garg

2015-01-09

professor i solenergi 

Professor of Solar Energy 

Jānis Gedrovics

2010-05-01

ledamot 1

professor i utbildningsvetenskap 3/5-12 Professor of Science of Education 

Irene Gilsenan Nordin

2013-12-09

professor i engelska 

Professor of English

Sanne Godow Bratt

2013-10-14

forskningsassistent i hållbar samhällsutveckling 

Research Assistant in Sustainable Society Development

Ana Graviz

2016-04-30

professor i pedagogik 

Professor of Pedagogics 

Ingrid Grundén

2013-01-16

assisterande professor i pedagogik 

Assistant Professor in Pedagogics 

Anders Gustavsson

2011-06-12

professor i etnologi 

Professor of Ethnology 

Karl Gunnar Hammarlund

2017-03-15

biträdande professor i historia med historiedidaktik

Associate Professor in History with History Education

Björn Hammarskjöld

2013-05-06

assisterande professor i pediatrik 

Assistant Professor in Pediatrics

Christina Heldner

2008-10-04

professor i franska

Professor of French

Bo Helgeson

2012-11-21

professor i arbetsvetenskap 

Professor of Human Work Science

Nils G Holm

2009-08-14

professor i religionsvetenskap -14

Professor of Science of Religion

Lars Ingelstam

2016-03-05

professor i teknik och social förändring 

Professor of Technology and Social Change

Bo G Jansson

2013-12-09

professor i litteraturvetenskap

Professor of Comparative Literature 

Stefan Jern

2010-05-31

biträdande professor i psykologi 

Associate Professor in Psychology

Bengt Johansson

2009-01-19

forskningsassistent i utbildningsvetenskap 

Research Assistant in Science of Education

Nataliya Kovalenko

2014-05-22

assisterande professor i vetenskapskommunikation 

Assistant Professor in Science Communication 

Gunnar Kullenberg

2009-11-08

professor i oceanografi 

 Professor of Oceanography

Johan Lamm

2012-01-18

professor i energihushållning i fysisk planering 

 Professor of Energy Economics in Physical Planning

Ari Lampinen

2009-03-30

biträdande professor i förnybar energi 

Associate Professor in Renewable Energy

Ingrid Liljeroth

2010-02-18

biträdande professor i specialpedagogik

Associate Professor in Special Education

Odd Lindberg

2010-02-18

professor i socialt arbete

Professor of Social Work

Ingvar Lindgren

2014-11-15

professor i fysik 

Professor of Physics 

Åsa Ljungström

2009-03-19

biträdande professor i etnologi 

Associate Professor in Ethnology

Bengt Lorendahl

2010-02-18

biträdande professor i företagsekonomi 

Associate Professor in Business Administration

Sverker Molander

2008-10-04

ledamot 

professor i miljösystemanalys 20/3-16 Professor of Environment System Analysis

Åsa Morberg

2013-06-14

biträdande professor i didaktik 

Associate Professor in Education 

Per-Olof Nilsson

2013-09-01

professor i fysik

Professor of Physics 

Marie Nordström

2010-03-02

assisterande professor i mikrobiologi 

Assistant Professor in Microbiology

Acke Ohlin

2016-06-17

biträdande orofessor i ortopedi 

Associate Professor in Orthopedics 

Carl E Olivestam

2012-05-03

ledamot 10/9-8 professor i utbildningsvetenskap 

Professor of Science of Education

Dan Olsson

2009-05-05

forskarassistent i tyska 

Research Associate in German

Gudrun Olsson

2010-09-15

professor i psykologi 

Professor of Psychology

Inger Orre

2016-11-11

biträdande professor i informationsdesign

Associate Professor in Information Design

Aadu Ott

2008-09-10

professor i utbildningsvetenskap

Professor of Science of Education

Ann-Louise Petersen

2014-11-11

assisterande professor i utbildningsvetenskap 24/8- -14 biträdande professor i utbildningsvetenskap

Associate Professor in Science of Education 

Sten Philipson

2009-10-14

professor i etik och värderingsforskning 

Professor of Ethics and Value Reserarch

Märta Rosenlind

2011-06-12

forskarassistent i pedagogik 

Research Associate in Pedagogics

Ulf Rydberg

2016-08-08

professor i klinisk beroendeforskning 

Professor of Clinical Addiction Research

Torsten Rönnerstrand

2011-02-03

biträdande professor i litteraturvetenskap 

Associate Professor in Comparative Literature

Bodil Samuelsson

2015-07-14

assisterande professor i vårdvetenskap 

Assistant Professor in Welfare

Kersti Samuelsson

2016-04-05

biträdande professor i neurologisk rehabilitering 

Associate Professor in Neurological Rehabilitation 

Kjell Sedig

2014-12-15

forskningsassistent i innovationsteknik 

Research Assistant in Innovation Technology 

Man Singh

2016-08-08

professor i fysikalisk kemi 

Professor of Physical Chemistry

Sven Erik Skønberg

2009-12-01

ledamot 26/3-9 biträdande professor i sociologi 

Associate Professor in Sociology

Olga Stankiewics

2010-04-27

forskarassistent i fysik

Research Associate in Physics

Anders Steene

2010-02-06

biträdande professor i turismvetenskap

Associate Professor in Tourism Studies

Stig Svallhammar

2011-05-23

biträdande professor i kulturgeografi

Associate Professor in Human Geography

Ronny Svensson

2016-10-01

assisterande professor i lokal och regional utveckling och planering 

Assistant Professor in Local and Regional Development and Planning 

Ingegerd Tallberg Broman

2013-10-14

professor i utbildningsvetenskap 

Professor of Science of Education

Elieser Tarigan

2016-12-13

assisterande professor i förnybar energi 

Assistant Professor in Renewable Energy

Hans Tropp

2016-04-05

professor i ortopedisk kirurgi 

Professor of Orthopedic Surgery

Eugen Ungethüm

2009-10-14

assisterande professor i tillämpad klimatologi 

Assistant Professor in Applied Climatology

Ernst van Groningen

2008-11-11

biträdande professor i astronomi 

Associate Professor in Astronomy ernst.van-groningen(at)stromstadakademi.se

Marie-Louise Wadenberg

2012-01-23

biträdande professor i farmakologi 

Associate Professor in Pharmacology

Torkel Wadström

2016-12-31

professor i medicinsk mikrobiologi 

Professor of Medical Micro Biology 

Urban Waldenström

2013-06-14

biträdande professor i in vitro fertilisering 

Associate Professor in In Vitro Fertilization

Johan Vestlund

2012-11-19

 forskarassistent i solenergiteknik 

Research Associate in Solar Energy Technology

Lennart Wetterberg

2008-12-17

 professor i psykiatri 

Professor of Psychiatry

Rune Wigblad

2014-03-31

 professor i företagsekonomi inriktning industriell ekonomi 

 

Gunnar Windahl

2012-11-19

ledamot 6/12-8 assisterande professor i psykologi 

Assistant Professor in Psychology

Helena von Bergen

2017-01-06

forskningsassistent i landskapsarkitektur

Research Assistant in Landscape Architecture

 

 

 

 

Stödjande ledamöter:

 

 

 

  Sven Moosberg

2014-05-15

 

 

 

  Jan Lindholm

2014-06-16

 

 

 

  Christine Heyman

2014-09-08

 

 

 

  Gunilla Sandin

2014-09-08

 

 

 

  Elisabeth Näverå

2104-10-24

 

 

 

  Peter Heie 

2015-06-24

 

 

 

  Ulrika Karlsson 

2015-06-24

 

 

 

  Gabriella Axelsson

2015-10-13

 

 

 

  Pernilla Axelryd 

2016-06-15

 

 

 

  Hans Arén

2016-06-19

 

 

 

  Isabell Eriksson 

2016-09-20

 

 

 

  Per-Anders Broman 

2017-02-21

 

 

 

  Konrad Blum 

2017-04-17      

 

  Styrelse för 2017 valdes vid årsmötet 27/6-16. Den består av:
  Ordförande: Peter Fritzell. Vice ordförande Mariana Back. Kassör: Sven Moosberg.
Ordinarie ledamot: Gudmund
  Bergqvist, Göran Bryntse, Bodil Frisdal, Åsa Morberg, Aadu Ott,
Marie Louise Wadenberg, Rune Wigblad. Suppleant:
  Ari Lampinen, Carl Olivestam, Urban Waldenström.
Margareta Fredriksson är Strömstad kommuns representant i
  styrelsen.
       Årsmötet valde också Lars Broman till rektor för 2017-18 och Anders Gustavsson till prorektor för 2017.

  Board 2017, Peter Fritzell is Chair, Mariana Back Deputy Chair, Sven Moosberg Treasurer,  Gudmund Bergqvist,
  Göran Bryntse, Bodil Frisdal, Åsa Morberg, Aadu Ott, Maria Louise Wadenberg, Rune Wigblad Fellows;
  Ari Lampinen, Carl Olivestam, Urban Waldenström Deputies, Margareta Fredriksson Representative for Strömstad
  municipality.
       Not Fellows of the Board: Lars Broman is Vice Chancellor, Anders Gustavsson Deputy Vice Chancellor.

 Utdrag ur Stadgar för Strömstad akademi ideell förening: 10 §   Medlemskap
 
Regler beslutade 10/9 2008 och reviderade 18/6 2010: Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till
  professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent vid
  svenskt lärosäte eller har motsvarande kompetens kan förordnas som biträdande professor. Den som har
  doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor/motsv vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande
  professor. Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent. Den som har svensk
  akademisk grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent.

       Rules decided on 10 September 2008 and revised on 18 June 2010: She/he who is or has been Professor or
  judged qualified as Professor at an accredited University can be appointed as Professor. She/he who is approved

  Docent (Associate Professor) at a Swedish University or has the similar competence can be appointed Associate
  Professor. She/he who has a doctorate degree from an accredited University and has been lecturer at an accredited
  University can be appointed Assistant Professor. She/he who has a doctorate degree from an accredited University
  can be appointed Research Associate. She/he who has a bachelor degree from an accredited University can be
  appointed Research Assistant.

   
 (uppdaterad 2017-06-05 / JT)