Vilken metod är bäst?Tvärvetenskapliga dialoger om metod


Jens Allwood (red)

Elisabeth Ahlsén (bitr red)
Strömstad akademi

Utgiven av Strömstad akademi

Redatör: Jens Allwood

Layout: Per Flensburg