Vid årsmötet den 15 juni valdes en del nya förtroendevalda.

 • Som ny rektor med tillträde 1 jan 2021 valdes Per Flensburg.
 • Som vice ordförande valdes Christina Hultman
 • Som ny kassör med omedelbart tillträde valdes KG Hammarlund

Styrelse/Board

 • Ordförande/Chair ordförande Peter Fritzell
 • Vice ordförande/Deputy Chair Christina Hultman
 • Sekreterare/Secretary Marie-Louise Wadenberg
 • Kassör/Treasurer KG Hammarlund

Ledamöter/Board Members

 • Jens Allwood
 • Mariana Back
 • Bode Janzon
 • Åsa Morberg
 • Carl Olivestam
 • Rune Wigblad

Suppleanter/Board Stand-ins suppleant

 • Angelika Basch
 • Lars Broman
 • Ulf Eriksson
 • Bodil Frisdal
 • Ari Lampinen
 • Urban Waldenström

Revisorer/Auditors

 • Ordinarie/ordinary Maria Björkroth
 • suppleant Göran Bryntse

Till sist vill personligen tacka för det förtroende ledamöterna visade mig vid valet av ny rektor. Att efterträda Lasse blir inte lätt, men jag lovar att göra mitt allra bästa. Och jag är trygg med alla duktiga och skickliga medarbetare som finns i akademin. Nu finns bara en väg: Framåt!

Nya förtroendevalda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *