Svensk startsida

   Strömstad

   Om akademin

   Ledamöter

    Nyhetsbrev

   Skriftserier

    Historia 

  Kontaktinformation
 


  
 

 

 

 

 Strömstad akademi bildades i Strömstad den 10 september 2008.                             webmail

  Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information.
  Akademin är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har lokaler i Strömstads stadshus.
  Barnbarnens århundrade är ett akademitema sedan sommaren 2013 och temat för en framtidsstudie.

   Följ gärna akademin på Twitter på @Stromstadakad och på www.facebook.com/stromstadakademi/
__________________________________________________________________________________________________

  KOMMANDE HÄNDELSER UPCOMING EVENTS

  2017 

   Annual Meeting for Members in Strömstad Academy Non-profit organization 19 June 1630-18.30. 

  Academic Festival in Strömstad 19-22 June. Program, see Newsletter 2017-02 (below).
  REGISTRATION HERE
ANMÄLAN HÄR

  International Symposium on Renewable Energy Education in Strömstad 19-21 June  ISREE 2017.
  Flyer for downloading in pdf rormat.

__________________________________________________________________________________________________

  SENASTE NYTT LATEST NEWS
  Här läggs nyheter in som efter någon tid flyttas till under fliken Historia.

   2017

   Arne Höök och Johan Hakelius höll seminarium lördagen den 18/3 på EM för ett 20-tal ledamöter i
  akademin om hur journalister tänker och agerar för att nå fram till sina läsare. Plats Tekniska museet, Stockholm.
  Värd Mariana Back.

  Strömstads Tidning kolumn 18/3 

  Karl Gunnar Hammarlund was appointed Associate Professor in History with History Education 15 March

  Kjell-Åke Brorsson was appointed Assistant Professor in Ecological Economics 14 March

  Erik Hofrén was appointed Honorary Professor 23 February.

  John Fletcher was appointed Research Assistant in Economics 22 February.

  Per-Anders Broman was welcomed as Supporting Fellow on 21 February.               

  Styrelsen för Strömstad akademi sammanträdde den 18/2 i Göteborg. Protokoll i kommande nyhetsbrev.

  Högskolan Västs nye rektor Martin Hellström installerades 17/2. Lars Broman och Aadu Ott representerade
  Strömstad akademi. 

 
  Tidigare
nyheter
, se fliken Earlier news, see under
Historia. En del material från före 2014 finns också här:
   Debattforum och Publicerat.

_____________________________________________________________________

 

 Nyhetsbrev publiceras ca 1 gång/mån. Bidrag från ledamöter välkomna till redaktören

  

 


  Aktuellt från Strömstad akademi Nr 2017-02 News from Strömstad Academy No. 2017-02 28/2 2017. Innehåll:

   Anders Gustavsson: Redaktörens ruta Editor’s corner
   Peter Fritzell: Från er ordförande From your Chair

      Hur skriver vi vetenskap - så alla förstår?

   Lars Broman: Från er rektor From your Vice Chancellor

      Senaste nytt Latest News

         Erik Hofrén was appointed Honorary Professor 23 February.

         John Fletcher was appointed Research Assistant in Economics 22 February.

         Styrelsen för Strömstad akademi sammanträdde den 18/2 i Göteborg

         Högskolan Västs nye rektor Martin Hellström installerades 17/2

      Att bli ledamot av Strömstad akademi

    February Column in Strömstads Tidning

    Åsa Morberg: Rapport om marknadsföringsarbete
   Rune Wigblad: Sverige investerar sig in i ett nytt underhållsfiasko
   Carl Olivestam: How to determine the socio-cultural climate in the world/Antologi Värdekartor tar form
   Gudmund Bergqvist: Sammanträde Redaktionskommitteen 2017-02-17
   Marie-Louise Wadenberg: Protokoll från styrelsemöte den 18/2 2017 i Göteborg

  Läs alla tidigare Nyhetsbrev under fliken Nyhetsbrev. Read all previous Newsletters here:
 
 http://www.stromstadakademi.se/Nyhetsbrev.htm.

  
 
_________________________________________________________________________________________________

  
   Samtliga nummer finns under fliken Skriftserier. Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i
   Acta Academiae Stromstadiensis genom att skicka manuskript i doc-format till seriens redaktör,
 
  Anders Gustavsson, a.k.g.gustavsson@ikos.uio.no.

  STRÖMSTAD AKADEMIS FRIA SKRIFTSERIE    
   finns under fliken
Skriftserier.
Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Strömstad akademis
   fria skriftserie genom att skicka manuskript i doc-format till akademins webredaktör (f n till

 
  lars.broman@stromstadakademi.se
).

  Notera att Vision och verklighet, red. Aadu Ott och Carl Olivestam, publ. 2010, finns i fulltext här.
 
________________________________________________________________________________________________

  Ledamöter i Strömstad akademi, förordnade sedan juli 2016   

   Karl Gunnar Hammarlund förordnades som biträdande professor i historia med historiedidaktik 15/3-17
  
Kjell-Åke Brorsson förordnades som assisterande professor i ekologisk ekonomi 14/3-17
   Erik Hofrén förordnades som hedersprofessor 23/2-17
   John Fletcher förordnades som forskningsassistent i ekonomi 22/2-17
   Anders Ekelund förordnades som biträdande professor i ortopedi 20/1-17
   Helena von Bergen förordnades som forskningsassistent i landskapsarkitektur 6/1-17
   Torkel Wadström förordnades som professor i medicinsk mikrobiologi, 31/12-16
   Elieser Tarigan från Surabaya, Indonesien förordnades som assisterande professor i förnybar energi 13/12-16
        Han är akademins första ledamot från Sydostasien
   Guadalupe Francia
förordnades som professor i pedagogik 19/10-16
   Ronny Svensson
förordnades som assisterande professor i lokal och regional utveckling och planering 1/10-16
   May-Britt Moser från Norge och nobelpristagare 2014 förordnades som hedersprofessor 12/9-16
   Edvard Moser från Norge och nobelpristagare 2014 förordnades som hedersprofessor 12/9-16
   Man Singh från Gujarat, Indien förordnades som professor i fysikalisk kemi 8/8-16
   Ulf Rydberg
förordnades som professor i klinisk beroendeforskning 8/8-16
   Ulf Eriksson förordnades som assisterande professor i hållbar stadsplanering 8/8-16
   Elisabeth Alsén förordnades som professor i neurolingvistk 7/7-16
   Jens Allwood förordnades som professor i kommunikationsvetenskap 7/7-16
   Celeste Chariandy från Trinidad förordnades som forskningsassistent i vetenskapskommunikation 7/7-16
        Hon är akademins första ledamot från Karibien

  
 
     
    För tidigare förordnade ledamöter, se sidan Ledamöter.

    Akademins elfte hedersprofessor. Erik Hofrén förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
   23 februari 2017. Han är emeritusprofessor i museivetenskap från Umeå och Linköpings universitet. Han skapade
   tre av Sveriges mest nyskapande museer och var en av initiativtagarna till Strömstad akademi. 

   Akademins tionde hedersprofessor. Edvard Moser förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
   12 september 2016. Han är professor vid  NTNU, Trondheim, Norge och delade 2014 nobelpriset i fysiologi eller
   medicin med May-Britt Moser och John O'Keefe, USA.

   Akademins nionde hedersprofessor. May-Britt Moser förordnades som hedersprofessor vid Strömstad akademi
   12 september 2016. Hon är professor vid  NTNU, Trondheim, Norge och delade 2014 nobelpriset i fysiologi eller
   medicin med Edvard Moser och John O'Keefe, USA. 
  ________________________________________________________________________________________________

   (uppdaterad 20/3-17 JT)