STRÖMSTAD AKADEMI
  Nordiskt institut för avancerade studier
 

  Målsättning

  Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information.
  Akademin är är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har  lokaler i Strömstads stadshus.
  Högsta organ är årsmötet. Däremellan styrs akademin av sin styrelse; se länst ner på denna sida.

  Detta innebär det att vara förordnad som akademiledamot:
  * Medlemskap i en akademi med hög vetenskapligt kvalitet; någon form av ackreditering planeras.
  * En akademisk adress med plats på hemsida och för den som önskar personlig mejladress.
     Det förutsätts att ledamot använder denna adress och att hon/han presenterar sig på hemsidan.
  * Tillgång till arbetsrum, telefon, datornätanslutning och möteslokaler i Strömstads stadshus.
  * Akademins skriftserie står till ledamöternas förfogande för kostnadsfri elektronisk publicering.
  * En tvärvetenskaplig bok om vikten av forskning och forskningsinformation planeras med ledamöter som
     kapitelförfattare.
  * Ledamöter inbjuds till en årlig tvärvetenskaplig konferens och akademisk högtid i juni i Strömstad; 2017
    19-22 juni.
  * Ledamot är också medlem i Strömstad akademi ideell förening och har full rösträtt på årsmötet i juni
    (se vidare stadgarna).
  * Ledamöter förutsätts då och då hålla ett vetenskapligt föredrag för allmänheten i Strömstad, t ex vartannat år.
  * Förordnandet är oavlönat, men då akademin i första hand är till för emeriti så har ledamöter egen försörjning.
  * Ledamot kan inom akademin bedriva forskning och publicering av vetenskapliga artiklar utan hänsyn till extern
     anslagsgivare.
  * Förordnad ledamot betalar en årlig avgift för täckande av kostnader för hemsida, mejladress, mm till akademin;
     för tiden från nu fram till 31/12 2017 är denna 600:-. Om ledamöterna så beslutar kan senare kanslitjänst och
     bibliotekstjänst tillkomma - något som inte ryms inom första årens avgift.

  Enligt akademins regler beslutade den 10/9 2008 och kompletterade 18/6 2010 kan akademiker förordnas vid
  Strömstad akademi enligt följande:

  Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent/motsv kan förordnas som biträdande professor. Den som har
  doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor.
  Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent. Den som har svensk akademisk
  grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent. Förordnanden är oavlönade.

  Strömstad akademi välkomnar ansökningar till rektor Lars Broman, Stångtjärnsvägen 132, 79174 Falun eller
  akademi@stromstad.se. Ange namn, adress, födelsedatum samt i vilket ämne du vill bli förordnad. Bifoga vidimerad kopia på dokument som styrker din akademiska status enligt ovan. Även om akademin i första hand är till för emeriti är också den som fortfarande är yrkesaktiv välkommen i akademin. Årsavgiften debiteras i efterhand.

Stadgar för Strömstad akademi ideell förening antagna 10/9 2008, reviderade 19 juni 2016
Protokoll från konstituerande möte 10/9 2008

  Styrelse för Strömstad akademi
 
Styrelse för 2017 valdes vid årsmötet 27/6-16. Den består av:  

Ordförande

Chair

Peter Fritzell.

Vice ordförande

Deputy Chair

Mariana Back

Kassör:

Treasurer

Sven Moosberg

Ordinarie ledamot:

Deputies

Gudmund Bergqvist

 

 

Göran Bryntse

 

 

Bodil Frisdal

 

 

Åsa Morberg

 

 

Aadu Ott

 

 

Marie Louise Wadenberg

 

 

Rune Wigblad

Suppleant:

 

Ari Lampinen

 

 

Carl Olivestam

 

 

Urban Waldenström

Strömstad representant

representative  municipality

Margareta Fredriksson

 

 

 

Rektor

Vice Chancellor

Lars Broman

Prorektor

Deputy Vice Chancellor

Anders Gustavsson

  

uppdaterad 2017-04-20 / JT