STRÖMSTAD AKADEMI STRÖMSTAD ACADEMY
Nordiskt institut för avancerade studier Nordic Institute for Advanced Study
   
Postadress Postal address:
Strömstad akademi  Strömstad Academy
45280 Strömstad 

SE-45280 Strömstad, SWEDEN

   
Telefon Telephone
direkt 0526 19164 direct +46 526 19164
växel 0526 19000  switchboard +46 526 19000
   
 rektor Lars Broman 023 10177, 0708 810 178 Vice Chancellor Lars Broman +46 231 0177, +46 708 810 178
   
Strömstads hemsida
   
mejladress/email address: akademi@stromstad.se
   
Konton för svenska inbetalningar: Account for international payments:
plusgiro: 1115-5 och 487542-3 eller bankgiro: 341-2913  IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423
 BIC NDEASESS
 Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN
   
Organisationsnummer/ Swedish organisation No.:
802442-9287 802442-9287
   
uppdaterad 2017-04-19 / JT