Lars Broman, rektor                                                                                                                                    februari 2009

Därför behövs en institution sådan som Strömstad akademi!

 Nej, Thorild hade fel! Att tänka rätt är stort, att tänka fritt är större gäller istället. Tänk om detta kunde vara devisen för ett universitet istället för motsatsen. Men dagens svenska professor tillåts sällan tänka särskilt fritt. Allt emellan en ganska stor andel och 100% av ens tid för forskning och forskarhandledning är beroende av externa medel från forskningsråd och EU-fonder - som regel krävs medfinansiering från industri resp. universitetet. Det gäller att forska på just det som intresserar finansiärerna, eller inte forska alls.

 Varje år går över 100 professorer vid svenska universitet och högskolor i pension - övergår till att vara emeriti. Tillägget "emeritus" må låta tjusigt, men är latin för "uttjänt", en benämning som passar långtifrån alla. Emeriti är en samhällsresurs och har mycket kvar att ge av god forskning; inte minst när det gäller gränsöverskridande sådan där ålder och erfarenhet kan ge nya och annorlunda perspektiv. Och framför allt: Emeriti kan vara fritänkare, för vi är ekonomiskt oberoende.

 Som framgår av skriften "Pensionerade professorer - en resurs för Akademin" utgiven av Sveriges Universitetslärarförbund SULF är inte alla välkomna att fortsätta med forskning på sitt gamla lärosäte. Och även om man är kvar så är det som professor emerita eller professor emeritus med tveksam status. Spåren efter en suddas raskt bort. Vad man uträttar eller medverkar i anses inte längre vara värt för f d kolleger att känna till. Och vi antas inte vara intresserade av vad de gör heller, så bort med våra mejladresser från staffmejllistan - om man ens får ha sin adress kvar.

 Detta är bakgrunden till vårt initiativ att bilda ett nytt svenskt universitet, där det är störst att tänka fritt; ett i huvudsak virtuellt universitet men med fysisk hemvist i Strömstad. Vi har därför startat Strömstad akademi som ett nordiskt institut för avancerade studier. Akademin ska kunna ge akademisk tillhörighet och plattform för högt kompetenta aktiva forskare inom hela det akademiska fältet. Den som har varit (eller är) professor vid ett nordiskt lärosäte - senare också välrenommerade universitet i andra länder - kan installeras som professor, och docenter kan bli biträdande professorer.

 Vad skulle då Strömstad akademi kunna erbjuda utöver anknytning till en akademi med snart nog gott rykte? Här är ett axplock av vad vi tänker oss:

 Som akademiledamot har du plats på en akademisk hemsida www.stromstad.se/akademi och en akademisk mejladress förnamn.efternamn@stromstadakademi.se. Postadress och växeltelefon i Strömstad.

 Rätt att använda adressen Strömstad Academy vid publicering av vetenskapliga, populärvetenskapliga och debattartiklar. Rätt att publicera rapporter i institutets (virtuella) skriftserier. Från institutets sida är du fri att lägga fram vilka tankar och idéer du än har. Du inbjuds till årliga akademiska högtider och mångvetenskapliga seminarier.

 Det finns en plats, Strömstad, att vara i under en period (t ex 1 vecka - 3 månader) för egen forskning och skrivande och möjlighet till tvärvetenskaplig samvaro samt för att arrangera symposier och konferenser. Vi har mötesrum och arbetsplatser i Strömstad, planerar en egen biblioteksavdelning med bibliotekarieservice och du avses få möjlighet att läsa ett stort antal internationella forskningstidskrifter på din egen dator.

 Varför just Strömstad? Strömstad är en attraktiv stad belägen vid Atlanten mitt emellan två av Skandinaviens största städer, Göteborg och Oslo, och med rimliga förbindelser med både Stockholm/Uppsala och Öresundsregionen.

 Här finns bra infrastruktur med bibliotek, hotell och restauranger. Närhet till bl a Tjärnölaboratoriet, världsarvet i Tanum, Kosteröarna och naturreservatet i Kosterfjorden. Hamn, järnvägs- och busstation, nära E6, egen dagstidning. Ett dokumenterat intresse att vara värdkommun för och stödja ett institut för avancerade studier.

 Karin Bojs skrev i höstas i DN att Sverige inte har råd att låta forskare lolla omkring med vad de vill. Vi emeriti kan sätta oss över det. Du som är emerita eller emeritus eller snart blir det är välkommen att kontakta oss på akademi@stromstad.se.

 Lars Broman, februari-9