Ronny Svensson förordnades som assisterande professor i lokal och regional utveckling och planering 1 oktober 2016

CV  för Ronny Svensson 420506-4936 

Akademisk utbildning
Fil kand 1968 i ämnena kulturgeografi med ek geogr, n-ek o ek hist
Fil lic i kulturgeografi 1974
 

Anställningar m m
1964-66   Assistent på Stor-Göteborgskommittén
1968        Forskningsass. i kulturgeografi i Göteborg
1968-71   Byrådir. på statens planverk
1968-70   Sekr. i statliga Bygglagkommittén
1971-79   Ord. universitetslektor i regional planering vid KTH
1979-81              Kursledare vid högskolan i Falun-Borlänge
1981-82          Tf prof. i regional planering vid KTH
1983        Forskningsledare på Skogshögskolan i Garpenber
1984-       Anställd på heltid som VD vid Bergslagsgruppen AB
1984-89   Sekr. i bergslagskommunernas samarbetskommitté
1989 – 2012  Sekr.. i de mindre kommunernas nätverk – SmåKom
2012 – Rådgivare, utredare och skribent.

Vetenskapliga meriter/handlingar
 1.  ”Analys av prisutvecklingen på bostadsmark i västkustregionen” R 46 1975 BFR
 
2.  ”Swedish land policy in practical application”   D5:1976 BFR
 3.  ”Energiplanering i Bergslagsregionen”   Medförfattare Dalarnas Forskningsråd
 4.  ”Tomträtten i Sverige - utveckling, effekter, problem och lösningar”, R 76:1982
 5.  ”Regionalpolitisk forskning - två översikter”   ERU-rapport nr 3
 6.  ”Barn och trafik inför år 2000”, Transportforskn.                                
 7.  ”Att ta saken i egna händer - lokal mobilisering som svar på välfärdsstatens kris”, BFR
 8.  ”Forskningsprogram för lokal och regional utveckling i skogslänen med särskild tyngdpunkt på inlandsområdet”
 9. ”Högskoleforskning i Sverige hösten 1990”
10. ”Redovisning av svenska projekt med planeringsdemokrati samt en värdering av deras effekter”,(medförf.)
11. ”Centralortsteorier i teori och praktik med Sverige som exempel. Kritiska synpunkter på ortsklassificering och hierarkier”, BFR
12.  ”Förnyelsefonder utan egentlig förnyelse” Analys av hur förnyelsefonderna på SECO TOOLS i Fagersta användes för utbildning och FoU-verksamheter och av vilka roller som de olika facken hade i beslutsprocessen  (På uppdrag av Arbetslivscentrum 1990)
13.  ”Planeringsdemokrati i kommuner” – Rapport från ett forskningsprojekt finansierat av RJ. Rapporten diskuterar skilda planeringsmodeller 1977 för Socialstyrelsen 

Särskilda FoU-analyser
6 titlar 

Övrigt författarskap
 1.  Ett stort antal föredrag/engagemang i radio-TV sedan 1968
 2. Över 1400 tidningsartiklar i svensk press från 1965
 3.  Kompendium i miljövårdsteknik, KTH     medförf.

19 böcker, 11 rapporter, 6 tryckta utredningar, 13 tryckta föredrag, 18 rapporter inom utrednings- och processkunskap. Ett par hundra artiklar i diverse tidskrifter mellan 1965 och framåt - främst i tidskrifterna Plan, Att Bo, Facta och Futura, Norrländsk Tidskrift, Framtidens landsbygd, Socionomförbundets tidskrift, Fackförbundspress – flera, Kultur Miljövård, Socialmedicinsk tidskrift, Fönstret, Sveriges Natur m fl