Här kommer information om forskarassistent Olga Stankiewicz att läggas in.