Ann-Louise Petersen förordnades som assisterande professor i utbildningsvetenskap vid akademin 24 augusti 2014 och befordrades till biträdande professor 11 november 3014.