Svensk startsida

  Strömstad

  Om akademin

  Ledamöter

  Nyhetsbrev

   Skriftserier

  Historia 

  Debattforum

  Publicerat

  Kontaktinformation
 


  


 

 

  STRÖMSTAD AKADEMI
  Nordiskt institut för avancerade studier
 

  Målsättning

  Akademin består av akademiker engagerade i forskning, utveckling, utbildning och information.
  Akademin är är till stor del virtuell men är lokaliserad till Strömstad och har  lokaler i Strömstads stadshus.
  Högsta organ är årsmötet. Däremellan styrs akademin av sin styrelse; se länst ner på denna sida.

  Detta innebär det att vara förordnad som akademiledamot:
  * Medlemskap i en akademi med hög vetenskapligt kvalitet; någon form av ackreditering planeras.
  * En akademisk adress med plats på hemsida och för den som önskar personlig mejladress.
     Det förutsätts att ledamot använder denna adress och att hon/han presenterar sig på hemsidan.
  * Tillgång till arbetsrum, telefon, datornätanslutning och möteslokaler i Strömstads stadshus.
  * Akademins skriftserie står till ledamöternas förfogande för kostnadsfri elektronisk publicering.
  * En tvärvetenskaplig bok om vikten av forskning och forskningsinformation planeras med ledamöter som
     kapitelförfattare.
  * Ledamöter inbjuds till en årlig tvärvetenskaplig konferens och akademisk högtid i juni i Strömstad; 2017
    19-22 juni.
  * Ledamot är också medlem i Strömstad akademi ideell förening och har full rösträtt på årsmötet i juni
    (se vidare stadgarna).
  * Ledamöter förutsätts då och då hålla ett vetenskapligt föredrag för allmänheten i Strömstad, t ex vartannat år.
  * Förordnandet är oavlönat, men då akademin i första hand är till för emeriti så har ledamöter egen försörjning.
  * Ledamot kan inom akademin bedriva forskning och publicering av vetenskapliga artiklar utan hänsyn till extern
     anslagsgivare.
  * Förordnad ledamot betalar en årlig avgift för täckande av kostnader för hemsida, mejladress, mm till akademin;
     för tiden från nu fram till 31/12 2017 är denna 600:-. Om ledamöterna så beslutar kan senare kanslitjänst och
     bibliotekstjänst tillkomma - något som inte ryms inom första årens avgift.

  Enligt akademins regler beslutade den 10/9 2008 och kompletterade 18/6 2010 kan akademiker förordnas vid
  Strömstad akademi enligt följande:

  Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan
  förordnas som professor. Den som är docent/motsv kan förordnas som biträdande professor. Den som har
  doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor.
  Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent. Den som har svensk akademisk
  grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent. Förordnanden är oavlönade.

  Strömstad akademi välkomnar ansökningar till rektor Lars Broman, Stångtjärnsvägen 132, 79174 Falun eller
  akademi@stromstad.se. Ange namn, adress, födelsedatum samt i vilket ämne du vill bli förordnad. Bifoga vidimerad
  kopia på dokument som styrker din akademiska status enligt ovan. Även om akademin i första hand är till för
  emeriti är också den som fortfarande är yrkesaktiv välkommen i akademin. Årsavgiften debiteras i efterhand.

  Stadgar för Strömstad akademi ideell förening antagna 10/9 2008, reviderade 19 juni 2016
  Protokoll från konstituerande möte 10/9 2008

  Styrelse för Strömstad akademi
 
Styrelse för 2017 valdes vid årsmötet 27/6-16. Den består av:
  Ordförande: Peter Fritzell. Vice ordförande Mariana Back. Kassör: Sven Moosberg. Ordinarie ledamot:
  Gudmund Bergqvist, Göran Bryntse, Bodil Frisdal, Åsa Morberg, Aadu Ott, Marie Louise Wadenberg, Rune Wigblad. 
  Suppleant: Ari Lampinen, Carl Olivestam, Urban Waldenström.
 
  Margareta Fredriksson är Strömstad kommuns representant i styrelsen och vald av Strömstads kommunstyrelse.
       Årsmötet valde också Lars Broman till rektor för 2017-18 och Anders Gustavsson till prorektor för 2017.

  Board 2017, Peter Fritzell is Chair, Mariana Back Deputy Chair, Sven Moosberg Treasurer,  Gudmund Bergqvist,
  Göran Bryntse, Bodil Frisdal, Åsa Morberg, Aadu Ott, Maria Louise Wadenberg, Rune Wigblad Fellows;
  Ari Lampinen, Carl Olivestam, Urban Waldenström Deputies, Margareta Fredriksson Representative for Strömstad
  municipality. 
       Not Fellows of the Board: Lars Broman is Vice Chancellor, Anders Gustavsson Deputy Vice Chancellor.

 

  (uppdaterad 31/12-16 LB)