Acke Ohlin förordnades som biträdande professor i  ortopedi 17/6.16