Här kommer text om biträdande professor Bengt Lorendahl att läggas in.