Ingvar Lindgren förordnades som professor i fysik 15/11 2014.

Läs om Ingvar här: http://fy.chalmers.se/~f3ail/