Här kommer text om professor Odd Lindberg att läggas in.