Svensk startsida

  Strömstad

  Om akademin

  Ledamöter

  Nyhetsbrev

   Skriftserier

  Historia 

  Debattforum

  Publicerat

  Kontaktinformation

 


 

 

  STRÖMSTAD AKADEMI/STRÖMSTAD ACADEMY

  Akademiledamöter/Fellows of the Academy

  Regler för förordnanden finns längst ner på sidan.
  For requirements to be appointed in a certain position, see bottom of this page.
 
För personliga presentationer, klicka på namnet. For presentations, click on the name.
 
Ledamöter kontaktas via akademi@stromstad.se. Fellows can be contacted through akademi@stromstad.se.

  I Strömstad akademi har följande ledamöter förordnats:
  In Strömstad Academy have the following Fellows been appointed:

  Larry Kazmerski, hedersprofessor, 16/2-9
  Honorary Professor

  Asger Høeg, hedersprofessor, 11/5-10
  Honorary Professor

  Tara C Kandpal, hedersprofessor, 11/5-10
  Honorary Professor

  Sally Duensing, hedersprofessor 15/3-11
  Honorary Professor. Deceased 29 October 2015.

   Bodil Jönsson, hedersprofessor 24/11-12
  Honorary Professor 

   Gunnar Eriksson, hedersprofessor 16/9-13
  Honorary Professo

   Annica Dahlström, hedersprofessor 9/12-14
  Honorary Professor 

   Christer Fuglesang, hedersprofessor 12/10-15
  Honorary Professor 

   May-Britt Moser, hedersprofessor 12/9-16
  Honorary Professor. Nobel Laureate 2014 

   Edvard Moser, hedersprofessor 12/9-16
  Honorary Professor. Nobel Laureate 2014 

  Erik Hofrén, hedersprofessor 23/2-17 och professor i museivetenskap 10/9-8
  Honorary Professor and Professor of Museum Science 

  Per-Sigurd Agrell, biträdande professor i informatik, 14/10-9
  Associate Professor in Informatics

  Jens Allwood, professor i kommunikationsvetenskap, 7/7-16 
  Professor of Communication Science

  Elisabeth Alsén, professor i neurolinguistik, 7/7-16
  Professor of Neuro Linguistics
 

  Bo Andersson, professor i utbildningsvetenskap 14/10-13

   Sten Andersson, forskningsassistent i arkitektur 12/4-13
  Research Assistant in Architecture 

  Salah Arafa, professor i förnybar energi och hållbar utveckling 9/1-15
  Professor of Renewable Energy and Sustaainable Development 

  Nils-Göran Areskoug, biträdande professor i tvärvetenskapliga studier, 14/10-9
  Associate Professor in Transdisciplinary Research

  Mariana Back, forskningsassistent i vetenskapskommunikation 15/5-9
  Research Assistant in Science Communication

  Ulf Berg, professor i organisk kemi, 21/10-8
  Professor of Organic Chemistry

  Tomas Bergström, professor i klinisk mikrobiologi, 9 maj 2013 
  Professor of Clinical Micro Biology

  Gudmund Bergqvist, biträdande professor i pediatrik, 12/3-14
  Associate Professor in Pediatrics
 

  Anne Marie Berggren, assisterande professor i historia, 11/4-10
  Assistant Professor in History
  annemarie.berggren(at)stromstadakademi.se

  Lars Bjerkenstedt, ledamot 12/6-9, professor i allmänpsykiatri, 14/10-9
  Professor of General Psychiatry

   Maria Björkroth, assisterande professor i museivetenskap, 12/7-12
  Assistant Professor in Museum Science

  Maria Borgström, biträdande professor i pedagogik, 4/7-16
  Associate Professor in Pedagogics 

   Diana Bravo, professor i spanska, 29/2-16
  Professor of Spanish 

  Lars Broman, professor i fysik, 10/9-8
  Professor of Physics

  Kjell-Åke Brorsson, assisterande professor i ekologisk ekonomi 14/3-17
  Assistant Professor in Ecological Economics

  Göran Bryntse, assisterande professor i energieffektiv teknik, 25/6-11
  Assistant Professor in Energy Efficient Technologies

  Arne Bugge Amundsen, professor i kulturhistoria, 20/8-14
  Professor of Cultural History
 

  Jan Böhme, professor i molekylärbiologi, 18/10-10
  Professor of Molecular Biology

  Celeste Chariandy, forskningsassistent i vetenskapskommunikation, 7/7-16
  Research Assistant in Science Communication, 7/7-16
 

  Gouri Datta, biträdande professor i fysik, 10/5-11
  Associate Professor in Physics

  Rikard Drakenlordh, forskningsassistent i historia, 27/10-14
  Research Assistant in History
 

  Inger Egermark, biträdande professor o ortodonti, 21/4-14
  Associate Professor in Orthodontics
 

  Anders Ekelund, biträdande professor i ortopedi 20/1-17
   Associate Professor in Orthopedics

  Erik Eriksson, assisterande professor i tysk litteraturvetenskap, 26/5-11
  Assistant Professor in German Comparative Literature

  Ulf Eriksson assisterande professor i hållbar stadsplanering 8/8-16
  Assistant Professor in Sustainable Urban Planning

  John Fletcher forskningsassistent i ekonomi 22/2-17
  Research Assistant in Economics
 

  Kjell-Åke Forsgren, professor i tyska, 21/10-8
  Professor of German

  Guadalupe Francia, professor i pedagogik 19/10-16
  Professor of Pedagogics

  Torbjörn Frejd, professor i organisk kemi, 1/6-9
  Professor of Organic Chermistry

  Bodil Frisdal, assisterande professor i pedagogik, 16/1-9
  Assistant Professor in Pedagogics

   Peter Fritzell, biträdande professor i ortopedi, 23/11-12
  Associate Professor in Orthopedics

  H P Garg, professor i solenergi 9/1-15
  Professor of Solar Energy 

  Jānis Gedrovics, ledamot 11/5-10, professor i utbildningsvetenskap, 3/5-12
  Professor of Science of Education
 

  Irene Gilsenan Nordin, professor i engelska, 9/12-13 
  Professor of English

  Sanne Godow Bratt, forskningsassistent i hållbar samhällsutveckling 14/10-13
 
Research Assistant in Sustainable Society Development

  Ana Graviz, professor i pedagogik, 30/4-16
  Professor of Pedagogics
 

   Ingrid Grundén, assisterande professor i pedagogik 16/1-13
  Assistant Professor in Pedagogics 

   Anders Gustavsson, professor i etnologi 12/6-11
  Professor of Ethnology 

  Karl Gunnar Hammarlund, biträdande professor i historia med historiedidaktik 15/3-17
  Associate Professor in History with History Education

  Björn Hammarskjöld, assisterande professor i pediatrik 6/5-13
  Assistant Professor in Pediatrics

  Christina Heldner, professor i franska, 4/10-8
  Professor of French

   Bo Helgeson, professor i arbetsvetenskap, 21/11-12
  Professor of Human Work Science

  Nils G Holm, professor i religionsvetenskap, 14/8-9
  Professor of Science of Religion

  Lars Ingelstam professor i teknik och social förändring 5/3 2016 
  Professor of Technology and Social Change

  Bo G Jansson, professor i litteraturvetenskap, 9/12-13
  Professor of Comparative Literature
 

  Stefan Jern, biträdande professor i psykologi, 31/5-10
  Associate Professor in Psychology

  Bengt Johansson, forskningsassistent i utbildningsvetenskap, 19/1-9
  Research Assistant in Science of Education

  Nataliya Kovalenko, assisterande professor i vetenskapskommunikation 22/5-14
  Assistant Professor in Science Communication
 

  Gunnar Kullenberg, professor i oceanografi, 8/11-9
  Professor of Oceanography

  Johan Lamm, professor i energihushållning i fysisk planering, 18/1-12
  Professor of Energy Economics in Physical Planning

  Ari Lampinen, biträdande professor i förnybar energi, 30/3-9
  Associate Professor in Renewable Energy

  Ingrid Liljeroth, biträdande professor i specialpedagogik, 18/2-10
  Associate Professor in Special Education

  Odd Lindberg, professor i socialt arbete, 18/2-10
  Professor of Social Work

  Ingvar Lindgren, professor i fysik 15/11-14
  Professor of Physics
 

  Åsa Ljungström, biträdande professor i etnologi, 19/3-9
  Associate Professor in Ethnology

  Bengt Lorendahl, biträdande professor i företagsekonomi, 18/2-10
  Associate Professor in Business Administration

  Sverker Molander, ledamot 4/10-8, professor i miljösystemanalys, 20/3-16
  Professor of Environment System Analysis

  Åsa Morberg, biträdande professor i didaktik, 14/6-13
  Associate Professor in Education
 

  Per-Olof Nilsson, professor i fysik 1/9-13
  Professor of Physics
 

  Marie Nordström, assisterande professor i mikrobiologi, 2/3-10
  Assistant Professor in Microbiology

  Acke Ohlin, biträdande orofessor i ortopedi, 17/6-16
  Associate Professor in Orthopedics
 

  Carl E Olivestam, ledamot 10/9-8, professor i utbildningsvetenskap, 3/5-12
  Professor of Science of Education

  Dan Olsson, forskarassistent i tyska, 5/5-9
  Research Associate in German

  Gudrun Olsson, professor i psykologi, 15/9-10
  Professor of Psychology

   Inger Orre, biträdande professor i informationsdesign 11/11-16
  Associate Professor in Information Design

  Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap, 10/9-8
  Professor of Science of Education

  Ann-Louise Petersen, assisterande professor i utbildningsvetenskap, 24/8-14
  biträdande professor i utbildningsvetenskap 11/11-14
  Associate Professor in Science of Education
 

  Sten Philipson, professor i etik och värderingsforskning, 14/10-9
  Professor of Ethics and Value Reserarch

  Märta Rosenlind, forskarassistent i pedagogik, 12/6-11
  Research Associate in Pedagogics

  Ulf Rydberg professor i klinisk beroendeforskning 8/8-16
  Professor of Clinical Addiction Research

  Torsten Rönnerstrand biträdande professor i litteraturvetenskap, 3/2-11
  Associate Professor in Comparative Literature

  Bodil Samuelsson assisterande professor i vårdvetenskap 14/7-15 
  Assistant Professor in Welfare

  Kersti Samuelsson, biträdande professor i neurologisk rehabilitering 5/4-16
  Associate Professor in Neurological Rehabilitation 

  Kjell Sedig forskningsassistent i innovationsteknik 15/12-14
  Research Assistant in Innovation Technology
 

   Man Singh professor i fysikalisk kemi 8/8-16
  Professor of Physical Chemistry

  Sven Erik Skønberg, ledamot 26/3-9, biträdande professor i sociologi 1/12-9
  Associate Professor in Sociology

  Olga Stankiewics, forskarassistent i fysik 27/4-10
  Research Associate in Physics

  Anders Steene, biträdande professor i turismvetenskap 6/2-10
  Associate Professor in Tourism Studies

  Stig Svallhammar, biträdande professor i kulturgeografi, 23/5-11
  Associate Professor in Human Geography

  Ronny Svensson, assisterande professor i lokal och regional utveckling och planering 1/10-16
  Assistant Professor in Local and Regional Development and Planning
 

  Ingegerd Tallberg Broman, professor i utbildningsvetenskap, 14/10-13
  Professor of Science of Education

  Elieser Tarigan, assisterande professor i förnybar energi 13/12-16
  Assistant Professor in Renewable Energy

  Hans Tropp, professor i ortopedisk kirurgi 5/4 2016 
  Professor of Orthopedic Surgery

  Eugen Ungethüm, assisterande professor i tillämpad klimatologi 14/10-9
  Assistant Professor in Applied Climatology

  Ernst van Groningen, biträdande professor i astronomi, 11/11-8
  Associate Professor in Astronomy
  ernst.van-groningen(at)stromstadakademi.se

  Marie-Louise Wadenberg, biträdande professor i farmakologi, 23/1-12
  Associate Professor in Pharmacology

  Torkel Wadström, professor i medicinsk mikrobiologi, 31/12-16
  Professor of Medical Micro Biology
 

  Urban Waldenström, biträdande professor i in vitro fertilisering, 14/6-13
  Associate Professor in In Vitro Fertilization

   Johan Vestlund, forskarassistent i solenergiteknik, 19/11-12
  Research Associate in Solar Energy Technology

  Lennart Wetterberg, professor i psykiatri, 17/12-8
  Professor of Psychiatry

  Rune Wigblad, professor i företagsekonomi inriktning industriell ekonomi, 31/3-14

  Gunnar Windahl, ledamot 6/12-8, assisterande professor i psykologi, 19/11-12
  Assistant Professor in Psychology

  Helena von Bergen, forskningsassistent i landskapsarkitektur 6/1-17 
  Research Assistant in Landscape Architecture

   Stödjande ledamöter:

  Sven Moosberg, 15/5-14

   Jan Lindholm, 16/6-14

   Christine Heyman, 8/9-14

   Gunilla Sandin, 8/9-14

   Elisabeth Näverå, 24/10-14

   Peter Heie 24/6-15

  Ulrika Karlsson 24/6-15

  Gabriella Axelsson 13/10-15

  Pernilla Axelryd 15/6-16

   Hans Arén 19/6-16

   Isabell Eriksson 20/9-16

  Per-Anders Broman 21/2-17

  Styrelse för 2017 valdes vid årsmötet 27/6-16. Den består av:
  Ordförande: Peter Fritzell. Vice ordförande Mariana Back. Kassör: Sven Moosberg. Ordinarie ledamot: Gudmund
  Bergqvist, Göran Bryntse, Bodil Frisdal, Åsa Morberg, Aadu Ott, Marie Louise Wadenberg, Rune Wigblad. Suppleant:
  Ari Lampinen, Carl Olivestam, Urban Waldenström.
Margareta Fredriksson är Strömstad kommuns representant i
  styrelsen.
       Årsmötet valde också Lars Broman till rektor för 2017-18 och Anders Gustavsson till prorektor för 2017.

  Board 2017, Peter Fritzell is Chair, Mariana Back Deputy Chair, Sven Moosberg Treasurer,  Gudmund Bergqvist,
  Göran Bryntse, Bodil Frisdal, Åsa Morberg, Aadu Ott, Maria Louise Wadenberg, Rune Wigblad Fellows;
  Ari Lampinen, Carl Olivestam, Urban Waldenström Deputies, Margareta Fredriksson Representative for Strömstad
  municipality.
       Not Fellows of the Board: Lars Broman is Vice Chancellor, Anders Gustavsson Deputy Vice Chancellor.

 Utdrag ur Stadgar för Strömstad akademi ideell förening: 10 §   Medlemskap
 
Regler beslutade 10/9 2008 och reviderade 18/6 2010: Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till
  professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent vid
  svenskt lärosäte eller har motsvarande kompetens kan förordnas som biträdande professor. Den som har
  doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor/motsv vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande
  professor. Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent. Den som har svensk
  akademisk grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent.

       Rules decided on 10 September 2008 and revised on 18 June 2010: She/he who is or has been Professor or
  judged qualified as Professor at an accredited University can be appointed as Professor. She/he who is approved

  Docent (Associate Professor) at a Swedish University or has the similar competence can be appointed Associate
  Professor. She/he who has a doctorate degree from an accredited University and has been lecturer at an accredited
  University can be appointed Assistant Professor. She/he who has a doctorate degree from an accredited University
  can be appointed Research Associate. She/he who has a bachelor degree from an accredited University can be
  appointed Research Assistant.

  (uppdaterad 16/3-17 LB)