Här kommer information om prof. Kullenberg att läggas in.