Svensk startsida

  Strömstad

  Om akademin

  Ledamöter

  Nyhetsbrev

   Skriftserier

  Historia 

  Debattforum

  Publicerat

  Kontaktinformation
 


  
 

 

  STRÖMSTAD AKADEMI                           STRÖMSTAD ACADEMY
  Nordiskt institut för avancerade studier     Nordic Institute for Advanced Study

  Postadress:                                                      Postal address:
  Strömstad akademi                                           Strömstad Academy
  45280 Strömstad                                              SE-45280 Strömstad, SWEDEN

  Telefon:                                                            Telephone:
  direkt 0526 19164                                             direct +46 526 19164
  växel 0526 19000                                              switchboard +46 526 19000
  rektor Lars Broman 023 10177, 0708 810 178      Vice Chancellor Lars Broman +46 231 0177, +46 708 810 178

  webadresser/web addresses:
  www.stromstadakademi.se
  www.stromstad.se/akademi

  mejladress/email address: akademi@stromstad.se

  Konton för svenska inbetalningar:
  plusgiro: 1115-5 och 487542-3 eller bankgiro: 341-2913

  Account for international payments:
  IBAN
SE25 9500 0099 6034 0487 5423
  BIC NDEASESS
  Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN

  organisationsnummer/Swedish organisation No.:
  802442-9287

   uppdaterad 17/5-16 LB