Asger Høeg, Honorary Professor

  

CV for Asger Høeg (25. januar 2016)

 

Uddannelse:

 

Født 1947. Civilingeniør (B) fra Danmarks Tekniske Universitet. HD i strategi og Planlægning fra Copenhagen Business School (1979). Dansk Arbejdsgiverforenings Kursus i Virksomhedsledelse (KIV 27),  1984.

 

Ansættelser:

1972 – 1973: Rådet for Trafiksikkerhedsforskning.

1973 – 1974: Sjællandske Ingeniørregiment.

1974 – 1977: Bisballe Planlægning.

1977 – 1981: Fuldmægtig i Ministeriet for Offentlige Arbejder, Planlægningsafdelingen.

1981 – 1988: Overingeniør og senere vicedirektør i Postlinjen i Post og Telegrafvæsenet.

1988 – 2014: Direktør for Experimentarium.

2014 -  2016: Projektdirektør, Experimentarium.

2015 -          : Asger Høeg Rådgivning.

 

Bestyrelsesposter m. v.:

2004 - 2007: Formand for ECSITE, The European Network of Science Centres and Museums. Medlem af ECSITE’s bestyrelse fra 1991 – 2009 samt fra 2010 - .

Fra 1998 - : Næstformand i Siemensfonden bestyrelse.

Fra 1988 - : Medlem af Wonderful Copenhagens Repræsentantskab.

Fra 1995 – 2003: Censor ved Danmarks Tekniske Universitet.

Fra 1999 - 2011: Af kulturministeren udpeget som eksternt medlem af Skolerådet ved Kunstakademiets Arkitektskole.

Fra 2003 - 2012: Af den norske forskningsminister udpeget som medlem af Vitensenterstyret.

Fra 2006 - : Bestyrelsesmedlem af Sagnlandet lejre.

Fra 2006 –: Ekstern lektor og speciale vejleder ved Copenhagen Business School.

Fra 2009 - : Medlem af Repræsentantskabet for Design Museum Danmark.

Fra 2013: - : Medlem af A. P. Møller Fondens Vurderingsudvalg vedr. Fondens Donation til Folkeskolen.

Fra 2014 -  : The LEGO House Challenge Board.

Fra 2014 -  : Medlem af Garderhøjfortets Nævn.

Fra 2015 -  : Medlem af bestyrelsen for Post & Tele Museet.

 

Af Hendes Majestæt Dronningen benådet med Ridderkorset af Dannebrogordenen i juni 1986 og med Ridder af Dannebrogordenen af Første Grad i april 2013. Modtog i oktober 2001 H. C. Ørsted Medaljen i Bronze. 2011: Hedersprofessor ved Strömstad Akademi.

Modtog i oktober 2013 ”The Roy L. Shafer’s Leading Edge Award for Experienced Leadership”.

 

Medlem af Tænketanken ”Forsk og Fortæl, Bedre forståelse for Forskning” (2002 – 2004) samt Arbejdsgruppen til forberedelse af en National Strategi for Natur, Teknik og Sundhed (Rapport: ”Et Fælles Løft”), 2007 – 2008.