Anders Gustavsson, professor i etnologi 12/6-11, Professor of Ethnology

Faglige interesser og kompetanseområder

Folkelig religion (folk religion), kulturmøter (cultural contacts),
faghistorie (history of ethnology), grensekultur (culture of borders),
bondekultur (farmers culture), kystkultur (coastal culture),
livsoverganger (rituals around life cycle), gravsteinssymboler for
mennesker og husdyr (symbols of gravestones), alkohol og avhold (alcohol
and temperance movements), folklivsmaleri (folk life painting), feltarbeid
(field work), museologi (museology)

Bakgrunn

Teologie kandidat i Lund 1964, filosofie magister i Lund 1965, filosofie
licentiat i Lund 1969, filosofie doktor i Lund 1972 med avhandlingen
Kyrktagningsseden i Sverige, docent i Lund 1973, leder for Centrum for
religionsetnologisk forskning i Lund 1980, professor i etnologi i Uppsala
1987, professor i etnologi i Oslo 1997

Priser

1974 Vetenskpligt pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien för
avhandlingen Kyrktagningsseden i Sverige

2005 Vetenskapligt pris från Kungliga Gustav Adolfs Akademien.
Motiveringen för priset var "hans mångsidiga, vetenskapligt gedigna och
rika produktion inom ämnesområdena etnologi, kulturhistoria och
religionsetnologi".

2013 Orust kommuns kulturpris

Verv

Seniorledamot i Kungliga Gustav Adolfs Akademien
Prorektor for "Strömstad akademi. Nordiskt institut för avancerade studier".
Redaktør for skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis innen denne akademi.
Ledamot i Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet, Uppsala universitet
Seniorledamot i Vetenskapssocieteten, Lunds universitet

Pågående forskning

 • Jeg deltar i det tverfaglige prosjektet "Hälsa och miljö" og skriver om helse og miljø på 1800tallet. Det gjelder tilempningen både av skolemedisin og folklig medisin på landsbygda. Prosjektet skal ge ut en antologi i begynnelsen av 2018.
   
 • Jeg deltar i det tverfaglige "Nordiskt nätverk för turismhistoria". Som oppfølging av en nordisk konferanse i Uppsala i september 2016 skal følgende antologi gis ut i begynnelsen av 2018: När folken upptäckte varandra. Turismhistoriska perspektiv. Red: Wiebke Kolbe, Lasse Kvarnström & Tomas Nilson under medverkan av Anders Gustavsson & Torkel Jansson. Temat for mit kapittel er: "Turisternas möte med lokalbefolkning i ett förändringsperspektiv". Undersøkningen strekker seg från det sene 1800-tallet till nåtid.
   
 • Under 2017 gir jeg ut følgende bok på Novus forlag, Oslo:Folkloristic studies in Scandinavia. Personal research experiences and reflections.Den övergripande frågeställningen i boken är: Which role has folkloristics had in my ethnological and culture historical research? What kind of knowledge has folkloristic aspects helped me to produce as a cultural scholar? The study of this book concentrates on four fields of research in which the folkloristic perspective has been of decisive importance. 1) Small narratives in a social context; 2) Rituals; 3) Beliefs; 4) Folklore and Materiality
   
 • Prosjektet "Døden speilet i kulturforskningen" undersøker ritualer og forestillinger om døden i eldre tid og i våre dager.
   
 • Prosjektet "Gravminner som kulturarv. En studie av tekster og symboler" studerer gravminner som kulturelle uttrykk i den tiden de ble satt opp.
   
 • Prosjektet "Nordmenn i møte med Bohuslän" ser nærmere på kulturmøter i grenseområdet mellom Norge og Sverige.

Samarbeidpartnere

A) International Society for Folk Narrative Research ISFNR, section for
Belief Narrative Network

B) Society International for Ethnology and Folklore SIEF, commissions for
Folk Religion and Ritual Year

C) Nordic Network of Thanathology

D) NORDVECK, A Network of Scandinavian Researchers and Research on
Revivals and Revival Culture

E) International Society for Cultural History, ISCH

F) Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, NFF

G) Who´s Who in the World

H) Nordiskt nätverk för turismhistoria

Emneord: Kulturhistorie, Folkereligiøsitet, Folkeminne og folklore, Kulturmøter, Ritualer, Museer og museologi, Kystkultur, Kulturarv, Turisme

Publikasjoner

Søk etter publikasjoner  i Svensk Historisk Bibliografi-digital og Digitalt vitenarkiv
 

 • Kyrktagningsseden i Sverige, Lund 1972
 • "Ståta brud". En kyrklig sed i social belysning. Lund 1974
 • En källkritisk granskning av folklivsuppteckningar, Lund 1975
 • Forskning om folkligt fromhetsliv, Lund 1976
 • Den nyblivna modern, Uppsala 1979
 • Några trender i västtysk etnologi, Lund 1980
 • Skärgårdsvardag, Göteborg 1980
 • Folklore och sociala konflikter, Lund 1981
 • Sommargäster och bofasta. Lund 1981
 • Förtegenhet vid etnologiska intervjuer, Lund 1982
 • Pingströrelsen på Åstol. Lund 1984
 • Nykterhetsrörelsens människor i Valla, Uppsala 1992
 • Kunskapsmål, teori, empriri (red.), Uppsala 1996
 • Alkoholen och kulturen (red), Uppsala 1998
 • Continuity and Change (red. tills. med Maria Montez), Lisboa 1999
 • Gränsmöten (red. tills. med Rolf Danielsson), Strömstad 1999
 • Gravstenar i Norge och Sverige som symboler för känslor, tankar och idéer i vår egen tid, Oslo 2003
 • Kulturvitenskap i felt (red), Kristiansand 2005
 • Bondeliv på 1800-talet. Med utgångspunkt i en bondes dagböcker och brev, Oslo 2009
 • Döden speglad i aktuell kulturforskning (red.), Uppsala 2009
 • Cultural studies on death and dying in Scandinavia. Novus Forlag, Oslo 2011  
 • The folk-life artist Carl Gustaf Bernhardson. Novus Forlag, Oslo 2011 
 • Cultural studies on death and dying in Scandinavia. Novus Press, Oslo 2011
 • Cultural Studies on Folk Religion in Scandinavia. Novus Press, Oslo 2012
 • Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge. En personlig pendling mellan skilda världar. Novus Forlag, Oslo 2013.
 • Resident Populace and Summer Holiday Visitors. Cultural Contacts between Harmony and Conflict in Nordic Coastal Regions. Novus Forlag, Oslo 2013.
 • Grave memorials as cultural heritage in western Sweden with focus on the 1800s. Novus Press, Oslo 2014.
 • Humanities Special Issue "Death, Dying, Near-Death Experiences & Bereavement in the Western World"(ed.) (2016)