Här kommer text om professor Torbjörn Frejd att läggas in.