Guadalupe Francia förordnades som professor i pedagogik 19/10-16.