Arne Bugge Amundsen förordnades som professor i kulturhistoria 20 augusti 2014.

Läs om honom på följande hemsida: www.hf.uio.no/ikos/personer/vit/arbugge/index.html